2 direkte Treffer gefunden für: historisch

Deutsch Türkisch
historisch {adj} tarihi
historisch {adj} tarihsel

46 indirekte Treffer gefunden für: historisch

Deutsch Türkisch
historisch betrachtet, gesehen tarihe göre değerlendirlirse, bakılırsa
historisch-kritische Methode {sub} {f} tarihi kritik metot
historisch-vergleichende Sprachwissenschaft {sub} {f} tarihsel karşılaştırmalı dil bilimi
historische Anerkennung {sub} {f} tarihi övgü
historische Bedeutung {sub} {f} tarihi anlam
historische Folge {sub} {f} tarihi ardışıklık
historische Forschung {sub} {f} tarihsel araştırma
historische Gelegenheit {sub} {f} tarihi olanak
historische Geologie {sub} {f} tarihsel coğrafya
historische Kursschwankungen {sub} {pl} tarihsel kur dalgalanmaları
historische Landschaft {sub} {f} tarihi doğa
historische Linguistik {sub} {f} tarihsel dil bilimi
historische Methode {sub} {f} tarihsel yöntem
historische Persönlichkeit {sub} {f} tarihi şahsiyet
historische Persönlichkeiten {sub} {pl} tarihi şahsiyetler
historische Schwankungsbreite {sub} {f} tarihi farklılık ebadı
historische Stadt {sub} {f} tarihi şehir
historische Stätte {sub} {f} tarihi yer
historische Stätten {sub} {pl} tarihi yerler
historische Untersuchung {sub} {f} tarihsel araştırma
historische Überlieferung {sub} {f} tarihi gelenek
historischer {adj} daha tarihi
historischer Aufzug {sub} {m} tarihi asansör
historischer Höchststand {sub} {m} tarihi en yüksek değer
historischer Materialismus {sub} {m} tarihsel özdekçilik
historischer Moment {sub} {m} tarihi an
historischer Ort {sub} {m} tarihi yer
historischer Roman {sub} {m} tarihi roman
historischer Stadtkern {sub} {m} tarihi şehir merkezi
historischer Tiefstand {sub} {m} tarihi düşük değer
historischer Tiefststand {sub} {m} tarihi en düşük değer
historisches Ereignis {sub} {n} tarihi olay
historisches Gebäude {sub} {n} tarihi bina
historisches Stück {sub} {n} tarihi parça
historisches Wertpapier {sub} {n} tarihi hisse senedi
ahistorisch {adj} tarihi dikkat dışı bırakan
kulturhistorisch {adj} kültür tarihi ile ilgili
kunsthistorisch {adj} sanat tarihçesi
kunsthistorisch {adj} sanat tarihi müzesi
literarhistorisch {adj} edebiyat tarihiyle ilgili
naturhistorisch {adj} doğa tarihince
prähistorisch {adj} prehistorik
prähistorisch {adj} prehistorya ile ilgili
prähistorisch {adj} tarih öncesinden kalma
prähistorisch {adj} tarih öncesiyle ilgili
rechtshistorisch {adj} hukuk tarihi açısından
0.003s