40 direkte Treffer gefunden für: dayanıklı


77 indirekte Treffer gefunden für: dayanıklı

Deutsch Türkisch
abgehärtete Person {sub} {f} dayanıklı insan
abhärten {v} [Körper] dayanıklı yapmak
die Abhärtung {sub} {f} dayanıklı yapma
die Alterungsbeständigkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Ausdauer {sub} {f} dayanıklılık
die Ausdauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklılık
das Ausdauertraining {sub} {n} dayanıklılık egzersizi
beharrlicher Widerstand {sub} {m} dayanıklı direnҫ
die Beharrlichkeit {sub} {f} [Ausdauer] dayanıklılık
belastbar sein {v} dayanıklı olmak
die Belastbarkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Belastungsfähigkeit {sub} {f} dayanıklılık
der Bestand {sub} {m} dayanıklılık
Bestand haben {v} dayanıklı olmak
die Bestandsfestigkeit {sub} {f} dayanıklılık
bestehen {v} [bestand, habe bestanden] dayanıklı olmak
beständig machen {v} dayanıklı yapmak
beständig sein {v} dayanıklı olmak
beständig werden {v} dayanıklı olmak
die Beständigkeit {sub} {f} [Dauerhaftigkeit] dayanıklılık
die Betriebssicherheit {sub} {f} dayanıklık
die Bonität {sub} {f} dayanıklılık
die Bärennatur {sub} {f} dayanıklı bünye
die Dauer {sub} {f} dayanıklı olma
dauerhafte Güter {sub} {pl} dayanıklı mallar
dauerhafte Konsumgüter {sub} {pl} dayanıklı tüketim malları
dauerhafte Ware {sub} {f} dayanıklı eşya
die Dauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklık
die Dauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Dauerhaftigkeiten {sub} {pl} dayanıklılıklar
die Dauermilch {sub} {f} dayanıklı süt
das Dauermilcherzeugnis {sub} {n} dayanıklı süt ürünü
der Dauerversuch {sub} {m} dayanıklılık deneyi
die Dauerversuche {sub} {pl} dayanıklılık deneyleri
die Derbheit {sub} {f} dayanıklılık
destabilisieren {v} dayanıklılığını gidermek
disponiert sein {v} [zu etwas] dayanıklı olmak
disponiert sein {v} [für etwas] dayanıklı olmak
der Einbrennlack {sub} {m} dayanıklı cila
die Festigkeit {sub} {f} dayanıklılık
der Halt {sub} {m} [Festigkeit] dayanıklılık
haltbar gemachte Milch {sub} {f} dayanıklı yapılan süt
haltbar in Folie eingeschweißte Zutaten {sub} {pl} dayanıklı folyoya kaynaklanan katkılar
haltbar sein {v} dayanıklı olmak
die Haltbarkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Haltbarkeiten {sub} {pl} dayanıklılıklar
die Haltbarkeitsprüfung {sub} {f} dayanıklılık deneyi
die Haltbarkeitsvorschrift {sub} {f} dayanıklılık ilkesi
die Haltbarmilch {sub} {f} [insbes. österr.] dayanıklı süt
hochfeste Förderketten {sub} {pl} dayanıklı transport zincirleri
hochfeste Legierungen {sub} {pl} dayanıklı alaşımlar
abgehärtet gegen …e karşı dayanıklı
abriebfest {adj} aşınmaya dayanıklı
am haltbarsten en dayanıklı
am zähesten en dayanıklı
ammoniakfest amonyağa dayanıklı
atombombensicher atoma dayanıklı
auf höhere Belastung ausgelegt daha yüksek zorlamaya dayanıklı
auf höhere Belastungen ausgelegt daha yüksek zorlamalara dayanıklı
backofenfest fırına dayanıklı
bakterienbeständig {adj} bakterilere karşı dayanıklı
bakterienfest {adj} bakterilere dayanıklı
benzinbeständig {adj} benzine dayanıklı
beschränkt haltbar {adj} sınırlı dayanıklı
beständig gegen ..a karşı dayanıklı
beständig gegen ..e karşı dayanıklı
beständig gegen, gegenüber ..a karşı dayanıklı
beständig gegen, gegenüber ..e karşı dayanıklı
beständig gegen Säure asite karşı dayanıklı
beständiger {adj} daha dayanıklı
beständigere {adj} daha dayanıklı
bleichecht {adj} ağarmaya karşı dayanıklı
bombenfest {adj} bombaya karşı dayanıklı
bombenfest {ugs.} [Entschluss] tam dayanıklı
bombensicher {adj} bombardımana karşı dayanıklı
bombensicher {adj} bombaya dayanıklı
brandfest {adj} yangına dayanıklı
0.006s