4 direkte Treffer gefunden für: dauerhaft


33 indirekte Treffer gefunden für: dauerhaft

Deutsch Türkisch
dauerhaft positiver Atemwegsdruck {sub} {m} [bei CPAP] sürekli pozitif hava basıncı
dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz daimki finanse edilebilir bütçe bilançosu
dauerhaft im Land lebende Ausländer {sub} {pl} ülkede daimi yaşayan yabancılar
dauerhaft reproduzierbare Ergebnisse {sub} {pl} daimi yeniden üretilebilir sonuçlar
dauerhafte Einkommensquelle {sub} {f} devamlı gelir kaynağı
dauerhafte Entwicklung {sub} {f} sürekli gelişme
dauerhafte Freundschaft {sub} {f} devamlı arkadaşlık
dauerhafte Güter {sub} {pl} dayanıklı mallar
dauerhafte Konsumgüter {sub} {pl} dayanıklı tüketim malları
dauerhafte Lebensgrundlagen {sub} {pl} sürekli yaşam temeli
dauerhafte Lösung {sub} {f} kalıcı çözüm
dauerhafte Mobilität {sub} {f} sürekli hareketlilik
dauerhafte Speicherung {sub} {f} daimi depolama
dauerhafte Tinte {sub} {f} tükenmez mürekkep
dauerhafte und produktive Beschäftigung {sub} {f} daimi verimli
dauerhafte Unfähigkeit {sub} {f} daimi kifayetsizlik
dauerhafte Ware {sub} {f} dayanıklı eşya
dauerhafte Wiese {sub} {f} daimi şekilde
dauerhafte Wirkung {sub} {f} kalıcı etki
dauerhafte Wirtschaftsbeziehungen {sub} {pl} daimi ekonomik ilişkiler
dauerhafter Friede {sub} {m} kalıcı barış
dauerhafter Handel {sub} {m} sürekli ticaret
dauerhafter Handel {sub} {m} uzun süreli ticaret
dauerhafter Schutz {sub} {m} daimi koruma
dauerhaftes Einkommen {sub} {pl} daimi gelir
dauerhaftes Frieden {sub} {m} uzun süreli barış
dauerhaftes Leiden {sub} {n} uzun süreli acı
dauerhaftes Material {sub} {n} uzun süreli malzeme
die Dauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklık
die Dauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Dauerhaftigkeit {sub} {f} sağlamlık
die Dauerhaftigkeiten {sub} {pl} dayanıklılıklar
nicht dauerhaft sürekli değil
0.002s