8 direkte Treffer gefunden für: dağıtım


77 indirekte Treffer gefunden für: dağıtım

Deutsch Türkisch
Abbildung der Punkte des Verteilernetzwerkprotokolls {sub} {f} dağıtım şebekesinin noktalarını görüntüleme
das Abgangslager {sub} {n} dağıtım deposu
die Ausgabe {sub} {f} [Schalter, Tresen als Ausgabestelle] dağıtım yeri
die Ausgabestelle {sub} {f} dağıtım yeri
das Ausgabeverfahren {sub} {n} dağıtım metodu
die Ausgabewarteschlange {sub} {f} dağıtımda bekleme kuyruğu
die Ausgabezeit {sub} {f} dağıtım zamanı
bei Zuteilung dağıtımda
das Brett {sub} {n} dağıtım tablosu
dezentralisiert {adj} dağıtım
die Zuteilung verringern {v} dağıtım payını azaltmak
die Dispensklausel {sub} {f} dağıtım hükmü
das Dispergiermittel {sub} {n} dağıtım maddesi
der Distribuierungsgrad {sub} {m} dağıtım derecesi
der Distributionskanal {sub} {m} dağıtım kanalı
das Distributionsrecht {sub} {n} dağıtım hakkı
die Distributionsverhältnisse {sub} {pl} dağıtım oranları
das Distributionszentrum {sub} {n} dağıtım merkezi
das Distributivum {sub} {n} dağıtım sayısı
Eingang für Lieferanten {sub} {m} dağıtım girişi
in das Verteilungssystem einbinden {v} dağıtım sistemine dahil etmek
das Leitungsrohr {sub} {n} dağıtım borusu
der Lieferant {sub} {m} [Wirtschaft] dağıtım
die Lieferantin {sub} {f} [weiblich] dağıtım
die Lieferantinnen {sub} {pl} dağıtımcılar
die Lieferanweisungen {sub} {pl} dağıtım talimatları
die Lieferanzeige {sub} {f} dağıtım anonsu
der Lieferanzeiger {sub} {m} dağıtım göstergesi
die Lieferbindung {sub} {f} dağıtım bağlantısı
die Lieferbranchen {sub} {pl} dağıtım branşları
die Liefereinzelheiten {sub} {pl} dağıtım detayları
das Liefergebiet {sub} {n} dağıtım bölgesi
die Liefergesellschaft {sub} {f} dağıtım şirketi
die Lieferkette {sub} {f} dağıtım zinciri
die Lieferkonditionen {sub} {pl} dağıtım koşulları
nachgeschaltetes Verteilungsnetz {sub} {n} dağıtım şebekesi
nachgeschaltetes Verteilungsnetz {sub} {n} dağıtım ağı
die Nockenwelle {sub} {f} dağıtım dingili
das Rangierfeld {sub} {n} [Technik] dağıtım panosu
das Rechenraster {sub} {n} dağıtım hesaplama
das Schaltbild {sub} {n} dağıtım şeması
das Schaltbrett {sub} {n} dağıtım levhası
das Schaltbrett {sub} {n} dağıtım tablosu
der Schaltplan {sub} {m} dağıtım şeması
das Schaltschema {sub} {n} dağıtım şeması
die Schalttafel {sub} {f} dağıtım tablosu
die Schalttafeln {sub} {pl} dağıtım tabloları
der Schalttafelraum {sub} {m} dağıtım tablosu odası
das Spinnenrohr {sub} {n} dağıtım borusu tüpü
der Umlegungsplan {sub} {m} dağıtım planı
die Umlegungsstelle {sub} {f} dağıtım noktası
anteilig verteilen {v} hisseye göre dağıtım
bedarfsweise Zuteilung {sub} {f} gereksinime göre dağıtım
die Direktausgabe {sub} {f} dolaysız dağıtım
die Dreiecksverteilung {sub} {f} üçgen dağıtım
erneute Zuteilung {sub} {f} tekrar dağıtım
erste Zuteilung {sub} {f} ilk dağıtım
fehlerhafte Verteilung {sub} {f} hatalı dağıtım
die Feinverteilung {sub} {f} ince dağıtım
gerechte Verteilung {sub} {f} adil dağıtım
die Gleichverteilung {sub} {f} [der Energie] muntazam şekilde dağıtım
die Gleichverteilung {sub} {f} eşit dağıtım
die Gratisverteilung {sub} {f} ücretsiz dağıtım
der Großvertrieb {sub} {m} toptan dağıtım
die Hauptverteilung {sub} {f} ana dağıtım
die Hauptverteilung {sub} {f} anadağıtım
ideale Verteilung {sub} {f} ideal dağıtım
jährliche Zuteilung {sub} {f} yıllık dağıtım
logistische Verteilung {sub} {f} lojistik dağıtım
die Massenverteilung {sub} {f} kitle halinde dağıtım
die Nachtragsverteilung {sub} {f} ilave dağıtım
neue Verteilung {sub} {f} yeni dağıtım
örtliche Verteilung {sub} {f} bölgesel dağıtım
die Postwurfsendung {sub} {f} postayla eve dağıtım
die Ringverzweigung {sub} {f} halkalı dağıtım
die Rückverteilung {sub} {f} geri dağıtım
die Ungleichverteilung {sub} {f} farklı dağıtım
0.004s