Keine direkten Treffer gefunden für: kapasitesi

Deutsch Türkisch

38 indirekte Treffer gefunden für: kapasitesi

Deutsch Türkisch
ausgelastet {adj} kapasitesi dolu
ausgelastet sein {v} kapasitesi dolu olmak
getunt {adj} [] kapasitesi artırılmış
getunt {adj} [] kapasitesi artırılmış olmak
hochgetunt {ugs.} kapasitesi yükseltilmiş
kapazitätsfrei {adj} kapasitesiz
tiefstapeln {v} kapasitesini düşük göstermek
das Tuning {sub} {n} kapasitesinin artırılması
überbelegt {adj} kapasitesini aşmış
das Überbesetzen {sub} {n} kapasitesini aşma
überbesetzen {v} kapasitesini aşmak
überbesetzt {adj} kapasitesini aşmış
die Abblaseleistung {sub} {f} [eines Kessels] doldurma kapasitesi
die Abblaseleistung {sub} {f} [eines Ventils] boşaltma kapasitesi
die Abblaseleistung {sub} {f} püskürtme kapasitesi
die Abblaseleitung {sub} {f} [Hauptkühlsystem] püskürtme kapasitesi
die Abflusskapazität {sub} {f} akma kapasitesi
das Ableitvermögen {sub} {n} deşarj kapasitesi
die Absatzkapazität {sub} {f} pazar kapasitesi
die Absatzkapazität {sub} {f} satış kapasitesi
das Absatzpotential {sub} {n} piyasa kapasitesi
das Absorptionsvermögen {sub} {n} massetme kapasitesi
Absorptionswert eines Glasses {sub} {m} camın emme kapasitesi
die Adressenkapazität {sub} {f} adres kapasitesi
die Adresskapazität {sub} {f} adres kapasitesi
Angriffsfähigkeit des Zahnes {sub} {f} tarak dişinin taraklama kapasitesi
die Anleihekapazität {sub} {f} tahvil kapasitesi
das Anodenkühlungsvermögen {sub} {n} anod soğutma kapasitesi
die Ansaugleistung {sub} {f} emme kapasitesi
die Anschlusskapazität {sub} {f} bağlantı kapasitesi
die Antennenkapazität {sub} {f} anten kapasitesi
die Antriebsleistung {sub} {f} tahrik kapasitesi
die Arbeitskapazität {sub} {f} emek kapasitesi
die Arbeitskapazität {sub} {f} çalışma kapasitesi
die Arbeitsleistung {sub} {f} [einer Person, von Technik] yapma kapasitesi
die Arbeitsspeicherkapazität {sub} {f} bellek kapasitesi
die Arbeitsspeicherkapazität {sub} {f} hafıza kapasitesi
die Arbeitsspeicherkapazität {sub} {f} çalışma belleği kapasitesi
0.002s