Keine direkten Treffer gefunden für: baskısı

Deutsch Türkisch

38 indirekte Treffer gefunden für: baskısı

Deutsch Türkisch
abdruckbares Zeichen {sub} {n} baskısı mümkün yazı tipi
eindruckslos {adj} baskısız
der Fälzel {sub} {m} baskısında, genelde ketenden olan kitap yapıştırma veya sağlamlaştırma şeridi
nicht bedruckbar baskısı yapılamaz
nicht druckbar baskısı yapılamaz
nicht druckbare Zeichen baskısı yapılamayan işaretler
nicht druckfähig baskısı yapılamaz
nicht gedruckt baskısı yapılmamış
repressionsfrei {adj} baskısız
der Satzdruck {sub} {m} baskısı yapılabilir form
unbedruckt [Papier, Packmittel] baskısız
unbedruckte Visitenkarte {sub} {f} baskısız kartvizit
der Abdruck {sub} {m} [Siegel] mühür baskısı
der Abdruck {sub} {m} matbaa baskısı
die Abendausgabe {sub} {f} akşam baskısı
die Abendzeitung {sub} {f} akşam baskısı
der Abgabedruck {sub} {m} teslim baskısı
der Abziehbilderdruck {sub} {m} yapıştırma resimler baskısı
der Adressendruck {sub} {m} adres baskısı
alte Ausgabe einer Zeitschrift {sub} {f} bir derginin eski baskısı
der Andruck {sub} {m} deneme baskısı
die Andruckpresse {sub} {f} tecrübe baskısı
der Anpassungsdruck {sub} {m} uyum baskısı
der Assimilationsdruck {sub} {m} uyma baskısı
der Assimilationsdruck {sub} {m} özümlenme baskısı
die Auflage {sub} {f} [Auflagenhöhe e. Buches] kitabın bir defada yapılan baskısı
der Auflagedruck {sub} {m} yatak baskısı
der Auftragsdruck {sub} {m} sipariş baskısı
der Aufwertungsdruck {sub} {m} değer kazanma baskısi
ausgereifte Kunstdrucke {sub} {m} geliştirilmiş sanat baskısı
Auslegungsdruck [z.B. einer techn. Anlage] tasarım baskısı
Auslegungsdruck und Berechnungsdruck yorum ve hesaplama baskısı
ältere Ausgabe einer Zeitung gazetenin eski baskısı
der Banddrucker {sub} {m} şerit baskısı
der Batikdruck {sub} {m} batik baskısı
der Baumwolldrucker {sub} {m} pamuk baskısı
Bedrucken des Kammzuges {sub} {n} taranmış şeridin baskısı
der Berechnungsdruck {sub} {m} hesap baskısı
0.002s