Keine direkten Treffer gefunden für: alt s

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: alt s

Deutsch Türkisch
als Unterauftrag weitergeben alt sipariş olarak başkasına vermek
alt sein {v} yaşlı olmak
am unteren Ende alt sonda
deklassieren {v} alt sınıfa indirmek
deklassierend {adj} alt sınıfa indiren
deklassiert [sozial] alt sınıfa inmiş
deklassierte [sozial] alt sınıfa inmiş
die Deklassierung {sub} {f} alt sınıfa indirme
Funktionen unterer Schichten {sub} {pl} alt sınıfların fonksiyonları
der Hilfsrahmen {sub} {m} alt şasi
das Infimum {sub} {n} alt sınır
niedere Abteilung {sub} {f} alt sınıf
niedere Abteilungen {sub} {pl} alt sınıflar
die Ochlokratie {sub} {f} alt sosyal sınıfın egemen olduğu toplumsal düzen
ochlokratisch {adj} alt sosyal sınıfın egemen olduğu toplumsal düzene ait
der Pöbel {sub} {m} alt sınıf
rückladen {v} [Telekommunikation] alt sistemden ana sisteme doğru veri göndermek
die Rückladung {sub} {f} alt sistemden ana sisteme doğru veri gönderme
die Subspezies {sub} {f} alt soy
die Subspezies {sub} {pl} alt soylar
das Subsystem {sub} {n} alt sistem
die Subsysteme {sub} {pl} alt sistemler
das Teilsystem {sub} {n} alt sistem
die Teilsysteme {sub} {pl} alt sistemler
die Unterabteilung {sub} {f} alt şube
untere Grenze alt sınır
unterer Kühlpunkt {sub} {m} alt soğutma noktası
unteres Grenzmaß {sub} {n} alt sınır değeri
die Unterfamilien {sub} {pl} alt soylar
untergeordnet [Tätigkeit] alt seviyede
die Untergeordnete {sub} {f} alt seviyedeki (bayan)
untergeordnete Abteilung {sub} {f} alt seviye bölüm
untergeordnete Rolle {sub} {f} alt seviye rol
die Untergeordneten {sub} {pl} alt seviyedekiler
Untergeordneter alt seviyedeki kişi
die Untergrenze {sub} {f} alt sınır
die Unterklasse {sub} {f} alt sınıf
unterklassig {adj} alt sınıftan
unterklassiger Verein {sub} {m} alt sınıf derneği
der Unterkorb {sub} {m} alt sepet
der Untermensch {sub} {m} alt sınıf insanı
unterordnen {v} [ordnete unter, hat untergeordnet] alt sıraya koymak
unterordnend {adj} alt sıraya koyan
der Unterpunkt {sub} {m} [einer Liste] alt satır
der Untersattel {sub} {m} alt semer
die Unterschicht {sub} {f} alt sosyal sınıf
die Unterschicht {sub} {f} alt sınıf
der Untersieb {sub} {m} alt süzgeç
der Upload {sub} {m} [Computer] alt sistemden ana sisteme doğru veri gönderme
uploaden {v} [Computer] alt sistemden ana sisteme doğru veri göndermek
Wahrung der Untergrenze {sub} {f} alt sınırı koruma
0.004s