4 direkte Treffer gefunden für: additiv


42 indirekte Treffer gefunden für: additiv

Deutsch Türkisch
die Additive {sub} {pl} katkılar
Additive Eigenschaften {sub} {pl} aditif hususiyetler
Additive Eigenschaften {sub} {pl} ekleme özellikler
additive Erhöhung {sub} {f} katkı çoğaltma
additive Farbdarstellung {sub} {f} katkı rengi
additive Farbe {sub} {f} katkı rengi
additive Farbmischung {sub} {f} katkı rengi karışımı
additive Farbmischung {sub} {f} renk uyartıları toplamsal karışımı
Additive für Kühlsysteme {sub} {pl} soğutma sistemleri için katkılar
Additive für Mineralölprodukte {sub} {pl} petrol ürünleri için katkılar
additive Grundfarben {sub} {pl} temel katkı renkleri
additive Gruppe {sub} {f} toplamsal grup
additiver Code {sub} {m} katkı kodu
additive Reaktion {sub} {f} katılım reaksiyonu
additive Synthese {sub} {f} [Klangerzeugung] katkılı ses bileşimi
additive Synthese {sub} {f} katkı sentezi
additive Vorrichtung {sub} {f} toplama tertibatı
additive Zahlen toplama sayıları
additiver Druck {sub} {m} artan baskı
additiver Fehler {sub} {m} birikmiş hata
additiver Fehler {sub} {m} katkı hatası
additiver Fehler {sub} {m} çoğalan hata
additiver Feldrechner {sub} {m} katkı alanı hesaplayıcı
additiver Prozeß {sub} {m} toplama prosedürü
additiver Rhythmus {sub} {m} [z.B. 3+2+3 Achtel] toplama dizemi
die Additive {sub} {pl} katkı maddeleri
additives Druckverfahren {sub} {n} artan baskı metodu
additives Duplex {sub} {n} toplanan çift
additives Einzelelement {sub} {n} toplamsal birim
additives Farbsystem {sub} {n} katkılı renk sistemi
additives Modell {sub} {n} katkılı model
additives Volumen {sub} {n} artan hacim
additives Zeitrelais {sub} {n} açma ve kapatmayı geciktiren tamamlayıcı zaman rölesi
der Additivgehalt {sub} {m} ilave aylık
die Additivität {sub} {f} ilave olunabilme
Additivität von Mittelwerten {sub} {f} ortalamaların toplamı
das Additivitätsproblem {sub} {n} tamamlayıcılık problemi
das Additivkonzentrat {sub} {n} katkı miktarı
das Additivverfahren {sub} {n} katkı yöntemi
das Additivöl {sub} {n} ilave yağ
das Feuerschutzadditiv {sub} {n} yangından koruma katkısı
das Frischadditiv {sub} {n} taze katkı
0.003s