1 direkte Treffer gefunden für: Hüte

Deutsch Türkisch
die Hüte {sub} {pl} şapkalar

49 indirekte Treffer gefunden für: Hüte

Deutsch Türkisch
der Huter {sub} {m} İngiliz av köpeği
der Hutewald {sub} {m} otlak ormanı
Hüte deine Zunge! diline sahip ol!
hüte dich sakın aklından çıkarma
Hüte dich davor! sakın ha!
Hüte dich davor! sakın yapma!
Hüte dich vor dem Hund! kendini köpekten sakın!
Hüte tauschen {v} şapkaları değiştirmek
der Hütehund {sub} {m} haycanları koruyan köpek
der Hütejunge {sub} {m} haycanları koruyan oğlan
die Hütekinder {sub} {pl} haycanları koruyan çocuklar
das Hüten {sub} {n} güdüm
hüten {v} [sich vor etw ~] bir şeyden sakınmak
hüten {v} [Tiere] gütmek
hüten {v} bakmak
hüten {v} esirgemek
hüten {v} göz kulak olmak
hüten {v} himaye etmek
hüten {v} korumak
hüten {v} nezaret etmek
hüten {v} otlatmak
hüten {v} saklamak
hüten vor {v} …den,…dan korumak
hütend {adj} himaye eden
hütend {adj} koruyan
der Hüter {sub} {m} [Vieh] çoban
der Hüter {sub} {m} bekçi
der Hüter {sub} {m} hami
der Hüter {sub} {m} koruyucu
die Hüter {sub} {pl} koruyucular
die Hüterin {sub} {f} [Vieh] çoban
die Hüterin {sub} {f} [weiblich] bekçi
Hüterin der Verträge {sub} {f} anlaşmaların koruyucusu
das Hütermädchen {sub} {n} koruyucu kız
hütet [er, sie, es~] himaye ediyor
hütete [er, sie, es~] himaye etmişti
die Baggerschute {sub} {f} [zum Transport des Baggerguts] tarak dalgıcı
barettartige Frauenhüte {sub} {pl} bere şeklinde kadın şapkaları
die Damenhüte {sub} {pl} bayan şapkaları
die Filzhüte {sub} {pl} keçe şapkalar
die Fingerhüte {sub} {pl} dikiş yüzükleri
die Fingerhüte {sub} {pl} yüksükler
gottbehüte {adv} Allah korusun
die Schlapphüte {sub} {pl} geniş kenarlı ve yumuşak şapkalar
die Schute {sub} {f} [Schiff] eskiden liman haricinde hurda taşımak için kullanılan gemi
die Schute {sub} {f} [Schiff] mavna
die Schute {sub} {f} [Schiff] salapurya
die Strohhüte {sub} {pl} şapkalar
die Zuckerhüte {sub} {pl} konik kalıplı şekerler
0.002s