Keine direkten Treffer gefunden für: (hayvan

Deutsch Türkisch

48 indirekte Treffer gefunden für: (hayvan

Deutsch Türkisch
das Alignment {sub} {n} [Verhalten beim Tieren] (hayvanlarda) birinin yaptığı hareketin ötekilerce aynısının yapılması
ausbalgen {v} (hayvan) derisini yüzmek
biesen {v} (hayvan) saldırmak
der Blendling {sub} {m} (hayvan) kırma
die Dihybride {sub} {pl} (hayvan) kırma
einpferchen {v} (hayvanı) ağıla kapamak
einpferchen {v} (hayvanı) ağıllandırmak
der Erstling {sub} {m} (hayvan) ilk yavru
die Erstlinge {sub} {pl} (hayvan) ilk yavrular
die Flachse {sub} {f} [österr., bayr.: Flechse] (hayvanlarda) esnek bağ
die Flechse {sub} {f} [flachse] (hayvanlarda) esnek bağ
der Flug {sub} {m} (hayvan) sürü
forkeln {v} (hayvan) boynuzla delmek
fortjagen {v} [Tiere] (hayvan) kovmak
fromm [veraltet: bei Tieren] (hayvan) sakin
fromm [veraltet: bei Tieren] (hayvan) uysal
der Führungsesel {sub} {m} (hayvan kervan) kılavuz eşek
das Geknurr {sub} {n} [Tier] (hayvan) homurtu
das Gewusel {sub} {n} [ugs.: von Tieren] (hayvanların) oaraya buraya koşuşturması
die Granne {sub} {f} (hayvan) kalın kıl
die Grannen {sub} {pl} (hayvan) kalın kıllar
grast [er, sie, es~] (hayvan) otluyor
grast ab [er, sie, es~] (hayvan) otluyor
graste [er, sie, es~] (hayvan) otlamıştı
große Pfoten {sub} {pl} (hayvanda) büyük ayaklar
die Hachse {sub} {f} (hayvan) paça
die Hachsen {sub} {pl} (hayvan) paçalar
hergelaufen {adj} (hayvan) sahipsiz
hergelaufen {adj} (hayvan) sığıntı
herrenlos {adj} (hayvan) sahipsiz
hscht! (hayvanlara seslenme) hoşt!
hscht! (hayvanlara seslenme) kışt!
hscht! (hayvanlara seslenme) pist!
die Höhle {sub} {f} [Tier-] (hayvan için) in
jappen {v} (hayvan) sık sık solumak
japsen {v} {ugs.} (hayvan) soluk soluğa kalmak
japsen {v} {ugs.} (hayvan) sık sık solumak
der Kaumagen {sub} {m} [bei Tieren] (hayvanlarda) yiyecek ufaklanan midede bir bölüm
mit neuen Brandzeichen versehen (hayvanlarda) damgalı
das Pessimum {sub} {n} (hayvan ve bitkiler açısından) kötü çevre faktörleri
der Rudelbums {sub} {m} [vulg.] (hayvanlarda) grup çiftleşmesi
das Rudelbumsen {sub} {n} [vulg.] (hayvanların) grup çiftleşmesi yapması
der Saugrüssel {sub} {m} (hayvanlarda) hortum
schirrte an [er, sie, es~] (hayvana) koşum vurmuştu
das Stallen {sub} {n} [Wasser lassen - Tiere] (hayvan) işeme
stallen {v} [Wasser lassen - Tiere] (hayvan) işemek
die Verhaltensforschung {sub} {f} [bei Tieren] (hayvanlarda) davranış araştırması
grunzen {v} [Tier] (hayvan) böğürmek
0.003s