1 direkte Treffer gefunden für: satın

Deutsch Türkisch
der Satin {sub} {m} saten

64 indirekte Treffer gefunden für: satın

Deutsch Türkisch
abgekauft satın almış
abgekauft satın alınmış
der Abholgroßhandelsmarkt {sub} {m} satın alıp götürülen toptancılık pazarı
der Abholgroßhändler {sub} {m} satın alıp götürülen toptancı
der Abholmarkt {sub} {m} satın alıp götürülen büyük mağaza
der Abkauf {sub} {m} satın alma
abkaufen {v} [kaufte ab, hat abgekauft] satın almak
abkaufend {adj} satın alan
abkaufend {adj} satın alarak
die Abkaufsumme {sub} {f} satin alma fiyatı
die Abnahme {sub} {f} [Kauf] satın alma
der Abnehmer {sub} {m} satın alıcı
die Abstimmfortschrittszahl {sub} {f} satın alma ve teslim mutabakatı planlama sayısı
Abstimmung der Erwerbung {sub} {f} satın alma mutabakatı
Agent für den Kaufabschluss {sub} {m} satınalma anlaşması temsilcisi
die Akquisitionswährung {sub} {f} satın alma para birimi
am Tag des Kaufs satın alış günü
der Ankauf {sub} {m} satın alma
ankaufen {v} satın almak
ankaufend {adj} satın alan
die Ankaufermächtigung {sub} {f} satın alma selâhiyeti
der Ankaufkurs {sub} {m} satın alma kuru
die Ankaufsentscheidung {sub} {f} satın alma kararı
die Ankaufsermächtigung {sub} {f} satın alma yetkisi
der Ankaufsetat {sub} {m} satın alma bütçesi
ankaufsfähig {adj} satın alabilir
die Ankaufsgenehmigung {sub} {f} satın alma tasdiki
die Ankaufskommission {sub} {f} satın alma komisyonu
der Ankaufskurs {sub} {m} satın alma kuru
Ankaufskurs und Verkaufskurs satın alma ve satma kuru
das Ankaufsrecht {sub} {n} satın alma hakkı
das Ankaufsversprechen {sub} {n} satın alma sözü
die Ankäufe {sub} {pl} satın almalar
Anreiz zum Kauf {sub} {m} satın alma cazibesi
anschaffen {v} [schaffte an, hat angeschafft] satın almak
der Anschaffungsbetrag {sub} {m} satın alma miktarı
der Anschaffungstag {sub} {m} satın alma günü
der Anschaffungsvorschlag {sub} {m} satın alma önerisi
der Anschaffungswert {sub} {m} satın alma değeri
das Anschaffungswertprinzip {sub} {n} satın alma değeri prensibi
auf Risiko des Käufers satın alanın riskine
der Aufkauf {sub} {m} satın alma
das Aufkaufen {sub} {n} satın alma
aufkaufen {v} satın almak
der Aufkaufplan {sub} {m} satın alma planı
das Aufkaufpreissystem {sub} {n} satın alma fiyat sistemi
die Aufkaufstelle {sub} {f} satın alma yeri
der Aufkäufer {sub} {m} satın alıcı
die Aufkäufer {sub} {pl} satın alıcılar
die Aufkäufergruppe {sub} {f} satın alıcı grup
die Aufkäuferin {sub} {f} satın alan bayan
die Adressatin {sub} {f} [weiblich] alıcı
aus Satin setenden
das Baumwoll-Satin {sub} {n} pamuk seten
baumwollener Satin {sub} {m} pamuklu seten
baumwollerner Satin {sub} {m} pamuklu saten
der Baumwollsatin {sub} {m} pamuklu seten
die Indossatin {sub} {f} [weiblich] lehine ciro yapılan kimse
das Isatin {sub} {n} indigo ile azotik asitin bileşiminde oluşan ara veya sonuç ürünü
der Kettsatin {sub} {m} dokuma seten
die Normadressatin {sub} {f} [weiblich] alıcı
der Seidensatin {sub} {m} ipekli saten
der Streifensatin {sub} {m} çizgili seten
die Trassatin {sub} {f} [weiblich] muhatap
0.003s