2 direkte Treffer gefunden für: oluşan


40 indirekte Treffer gefunden für: oluşan

Deutsch Türkisch
anfallende Kosten {sub} {pl} oluşan maliyet
anfallende Menge {sub} {f} oluşan miktar
anfallender Abfall {sub} {m} oluşan çöp
entstehende Gefahren {sub} {pl} oluşan tehlikeler
entstehende Kosten {sub} {pl} oluşan masraflar
entstehende Verbindlichkeiten {sub} {pl} oluşan zorunluluklar
entstehende Verluste {sub} {pl} oluşan kayıplar
entstehendes Riff {sub} {m} oluşan resif
der Entstehungsbrand {sub} {m} oluşan yangın
die Entstehungsrechnung {sub} {f} [Makroökonomik] oluşan hesap
der Farbwerktrenner {sub} {m} oluşan renk verici parça ayırırıcı
konkurrierendes Verschulden {sub} {n} [Rechtswissenschaft] oluşan zararda zarara uğrayanın da belli oranda kusurlu olması hali
sich ergebendes Geschäft {sub} {n} oluşan ticarer veya
der Vorfall {sub} {m} oluşan olay
aus 10 Leuten bestehend 10 kişiden oluşan
aus 3 Teilen bestehend 3 parçadan oluşan
aus drei Teilen bestehend üç parçadan oluşan
aus elementen zusammengesetzt elementlerden oluşan
aus leisten bestehend çıtalardan oluşan
aus mehreren Rassen bestehend birçok ırktan oluşan
aus mehreren Teilen bestehend birçok parçadan oluşan
aus vier Teilen bestehend dört parçadan oluşan
äußerlich entstehend {adj} dışta oluşan
bestehend aus ...den\...dan oluşan
binär {adj} iki birimden oluşan
diskret {adj} [Mathematik] ayrı ayrı parçalardan oluşan
der Dreiteiler {sub} {m} [Anzug] üç parçadan oluşan
dreiteilig {adj} üç kısımdan oluşan
einaktig {adj} bir perdeden oluşan
der Einblattdruck {sub} {m} tek sayfadan oluşan
endoform {adj} içinden oluşan
enterogen bağırsakta oluşan
exogen {adj} organizma dışında oluşan
flanellen {adj} yünlü kumaştan oluşan
foudroyant {adj} şimşek hızıyla oluşan
fulminans {adj} aniden oluşan
furunkulös {adj} yaygın çıban oluşan
glazial {adj} buzul devrinde oluşan
granulomatös {adj} taneciklerden oluşan
guttural {adj} gırtlatka oluşan
0.002s