2 direkte Treffer gefunden für: işgücü


77 indirekte Treffer gefunden für: işgücü

Deutsch Türkisch
Arbeitskräfte einsetzen {v} işgücü kullanmak
Arbeitskräfte einsparen {v} işgücünden tasarruf etmek
Arbeitskräfte umgruppieren {v} işgücü yeniden gruplara ayırmak
der Arbeitskräftebedarf {sub} {m} işgücü gereksinimi
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işgücü azlığı
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işgücü eksikliği
das Arbeitskräftedefizit {sub} {n} işgücü noksanlığı
der Arbeitskräfteeinsatz {sub} {m} işgücü istihdamı
die Arbeitskräfteinsparung {sub} {f} işgücü tasarrufu
der Arbeitskräftekoeffizient {sub} {m} işgücü katsayısı
der Arbeitskräftemangel {sub} {m} işgücü eksikliği
der Arbeitskräftemangel {sub} {m} işgücü kıtlığı
der Arbeitskräftemangel {sub} {m} işgücü noksanlığı
die Arbeitskräftemigration {sub} {f} işgücü göçü
die Arbeitskräftenachfrage {sub} {f} işgücü isteği
die Arbeitskräftenachfrage {sub} {f} işgücü talebi
der Arbeitskräfteplan {sub} {m} işgücü planı
die Arbeitskräfteplanung {sub} {f} işgücü planlaması
das Arbeitskräftepotential {sub} {n} işgücü potensiyeli
die Arbeitskräftereserve {sub} {f} işgücü rezervi
die Arbeitskräftereserven {sub} {pl} işgücü rezervleri
die Arbeitskräfteressourcen {sub} {pl} işgücü kaynakları
die Arbeitskräftestatistik {sub} {f} işgücü istatistiği
der Arbeitskräfteumlauf {sub} {m} işgücü devir daimi
der Arbeitskräfteumlauf {sub} {m} işgücü dolaşımı
die Arbeitskräftevorausschätzung {sub} {f} işgücü ön tahmini
die Arbeitskräftewanderung {sub} {f} işgücü göçü
die Arbeitskräftewerbung {sub} {f} işgücü arama reklamı
das Arbeitskräfteüberangebot {sub} {n} işgücü fazlalığı
das Arbeitskräfteüberangebot {sub} {n} işgücü sunusu fazlalığı
der Arbeitsmarkt {sub} {m} işgücü piyasası
die Arbeitsmigration {sub} {f} [Soziologisch] işgücü göçü
die Arbeitsmobilität {sub} {f} işgücü hareketliliği
die Arbeitsmobilität {sub} {f} işgücü mobiliteliği
Bilanz der Arbeitskraft {sub} {f} işgücü bilançosu
die Erwerbsminderungsrente {sub} {f} işgücü kaybı emekliliği
das Erwerbspersonenpotential {sub} {n} işgücü potansiyeli
die Erwerbspersonenprognose {sub} {f} işgücü tahmini
die Erwerbspersonenstatistik {sub} {f} işgücü istatistiği
die Erwerbspersonenvorausschätzung {sub} {f} işgücü ön tahmini
die Erwerbspersonenwanderung {sub} {f} işgücü göçü
Freizügigkeit der Arbeitskräfte {sub} {f} işgücünün serbest dolaşımı
humanere Gestaltung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer {sub} {f} işgücü serbestliğinin daha insancıl yapılandırılması
in personeller Hinsicht işgücü açısından
in personeller Hinsicht işgücü bakımından
Investitionen in Menschen işgücüne dönük yatırımlar
der Kräftebedarf {sub} {m} işgücü ihtiyacı
der Kräftemangel {sub} {m} işgücü eksikliği
die Kräftenachfrage {sub} {f} işgücü talebi
Lehre vom rationellen Arbeitskräfteeinsatz {sub} {f} işgücü rasyonel kullanma bilimi
Mangel an Arbeitskräften {sub} {m} işgücü eksikliği
angelernte Arbeitskraft {sub} {f} yarı kalifiye işgücü
angelernte Arbeitskraft {sub} {f} yetiştirilmiş işgücü
angelernte Arbeitskräfte {sub} {pl} yarı kalifiye işgücü
angelernte Arbeitskräfte {sub} {pl} yetiştirilmiş işgücü
ausgebildete Arbeitskräfte {sub} {pl} eğitilmiş işgücü
ausländische Arbeiterin {sub} {f} [weiblich] yabancı işgücü
ausländische Arbeitskraft {sub} {f} yabancı işgücü
ausländische Arbeitskräfte {sub} {pl} yabancı işgücü
Bestand an Arbeitskräften {sub} {m} mevcut işgücü
die Büroarbeitskraft {sub} {f} büro işgücü
fest angestellte Arbeitskraft {sub} {f} kadrolu çalışan işgücü
die Fremdarbeitskraft {sub} {f} yabancı işgücü
gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte {sub} {pl} sendika örgütlü işgücü
die Leiharbeitskraft {sub} {f} geçici işgücü
die Leiharbeitskräfte {sub} {pl} kiralık işgücü
die Leiharbeitskräfte {sub} {pl} ödünç işgücü
die Leihkräfte {sub} {pl} geçici işgücü
die Leihkräfte {sub} {pl} kiralık işgücü
die Leihkräfte {sub} {pl} ödünç işgücü
menschliche Arbeitskräfte {sub} {pl} insan işgücü
qualifizierte Arbeitskräfte {sub} {pl} kalifiye işgücü
qualifizierte Arbeitskräfte vasıflı işgücü
die Teilzeitarbeitskraft {sub} {f} part taym çalışan işgücü
ungelernte Arbeitskraft {sub} {f} mesleksiz işgücü
ungelernte Arbeitskräfte {sub} {pl} acemi işgücü
überschüssige Arbeitskräfte {sub} {pl} fazlalık işgücü
0.005s