Keine direkten Treffer gefunden für: girmesi

Deutsch Türkisch

23 indirekte Treffer gefunden für: girmesi

Deutsch Türkisch
eintreten lassen {v} [hineingehen] girmesine müsaade etmek
hereinbitten {v} girmesini rica etmek
hereinbittend {adj} girmesini rica eden
hereinlassen {v} girmesine izin vermek
die Adressenverzahnung {sub} {f} adreslerin birbirine girmesi
angeborene Hiatushernie {sub} {f} med. doğuştan karın organlarının diaframdan göğüs boşluğuna girmesi
das Augenzucken {sub} {n} göz seğirmesi
das Bäuerchen {sub} {n} [Kindersprache] çocuk geğirmesi
der Einbrand {sub} {m} kaynak dikişinin malzemeye girmesi
Einführung von Beschränkungen kısıtlamaların yürürlüğe girmesi
das Einlaufen {sub} {n} [in den Hafen hineinfahren] geminin limana girmesi
Einlaufen von Schiffen {sub} {n} gemilerin limala girmesi
Eintritt eines Dritten {sub} {m} üçüncü bir kişinin girmesi
Eintritt von Regen {sub} {m} yağmur suyu girmesi
die Euroeinführung {sub} {f} Avro` nun tedavüle girmesi
die Hiatushernie {sub} {f} med. karın organlarının diaframdan göğüs boşluğuna girmesi
das Inkrafttreten {sub} {n} yasanın yürürlüğe girmesi
die Intoxikation {sub} {f} [Med.] vücuda zehir girmesi
die Kanalüberlagerung {sub} {f} kanalların birbirine girmesi
die Magenverkrampfung {sub} {f} mideye kramp girmesi
die Mitarbeiterfluktuation {sub} {f} sık sık personel çıkıp girmesi
die Monospermie {sub} {f} [Eindringen von einem Samenfaden in ein Ei] bir tek sperm telinin yumurtaya girmesi
die Polyspermie {sub} {f} [Eindringen mehrerer Samenfäden in ein Ei] bir çok sperm tellerinin yumurtaya girmesi
0.002s