2 direkte Treffer gefunden für: geboren

Deutsch Türkisch
geboren {adj} doğan
geboren {adj} dünyaya gelmiş

44 indirekte Treffer gefunden für: geboren

Deutsch Türkisch
geboren 1920 1920 yılında doğmuş
geboren am 4. Juli 4 Temmuzda doğmuş
geboren in …de,…da doğmuş
geboren in der Türkei Türkiye`de doğmuş
geboren in Deutschland Almanya`da doğmuş
geboren sein {v} doğmuş olmak
geboren unter dem Sternzeichen …burcunda doğmuş
geboren werden {v} doğmak
geborene doğma
geborene Führerin {sub} {f} [weiblich] doğal önder
geborener doğma
geborener Dichter {sub} {m} anadan doğma yazar
geborener Engländer {sub} {m} İngiliz olarak doğmuş
geborener Istanbuler {sub} {m} doğma büyüme İstanbul`lu
geborener Lügner {sub} {m} anadan doğma yalancı
geborener Redner {sub} {m} doğal konuşmacı
geborener Schauspieler {sub} {m} doğal artist
das Geborenzeichen {sub} {n} doğum tarihinin önündeki *(yıldız) işareti doğum anlamaı´na gelir
angeboren {adj} anadan doğma
angeboren {adj} doğuşta mevcut
angeboren {adj} doğuştan
angeboren {adj} fıtrî
angeboren {adj} yaratılıştan
außer der Ehe geboren evlilikdışı doğmuş
außerehelich geboren evlilik dışı dünyaya gelmek
blind geboren kör dünyaya geldi
blindgeboren {adj} doğuştan kör
dumm geboren {v} {ugs.} aptal doğmuş
durch Kaiserschnitt geboren sezeryan ile doğdu
edelgeboren {adj} asil doğan
edelgeboren {adj} doğuştan asilzade
edelgeboren {adj} soylu
eingeboren {adj} anadan doğma
eingeboren {adj} biricik
eingeboren {adj} doğuştan
eingeboren {adj} yaratılıştan
eingeboren {adj} yerli
er ist wie dafür geboren bunun için yaratılmış
erstgeboren {adj} ilk doğan
erstgeboren {adv} en büyük çocuk
erstgeboren {adv} ilk çocuk
erstgeboren {adv} önce doğan
erstgeboren ilk doğan
fehlgeboren [Geburtsgew. < 500 Gramm] vaktinden evvel doğuş
0.004s