22 direkte Treffer gefunden für: eGitim


77 indirekte Treffer gefunden für: eGitim

Deutsch Türkisch
Abteilung Ausbildung und Prüfungen {sub} {f} eğitim ve imtihan bölümü
Abteilung Ausbildungspolitik {sub} {f} eğitim politikası bölümü
Abteilung Entwicklung von Ausbildungspolitiken und Ausbildungsprogrammen {sub} {f} eğitim politikaları ve eğitim programları bölümü
Abweichung in der Bildung {sub} {f} eğitimde farklılık
Administrative Dienste im Bildungswesen {sub} {pl} eğitim alanında idari hizmetler
Akteur im Bildungswesen {sub} {m} eğitimde başı çeken
Aktionsprogramm im Bildungsbereich eğitim alanında aksiyon programı
Amt für Ausbildungsförderung {sub} {n} Eğitim Teşvik Dairesi
anerziehen {v} [jemendem etwas] eğitim yoluyla öğretmek
anerzogen eğitimle kazanılmış
angelerntes Verhalten {sub} {n} eğitimli davranış
aufgeklärt {adj} eğitimli
der Ausbilder {sub} {m} eğitimci
die Ausbilderausbildung {sub} {f} eğitimci eğitimi
die Ausbildereignungsprüfung {sub} {f} eğitimci yeterlilik imtihanı
die Ausbilderin {sub} {f} [weiblich] eğitimci
Ausbildung und Weiterbildung eğitim ve mesleği geliştirme
die Ausbildungen {sub} {pl} eğitimler
der Ausbildungsabbrecher {sub} {m} eğitimi bırakan
der Ausbildungsabbrecher {sub} {m} eğitimi terk eden
der Ausbildungsabbruch {sub} {m} eğitimden terk
die Ausbildungsabschlussprüfung {sub} {f} eğitim bitirme sınavı
das Ausbildungsangebot {sub} {n} eğitim yeri arzı
die Ausbildungsarten {sub} {pl} eğitim türleri
die Ausbildungsbasis {sub} {f} eğitim bazı
der Ausbildungsbeauftragter {sub} {m} eğitim sorumlusu
der Ausbildungsbedarf {sub} {m} eğitim gerekliliği
die Ausbildungsbedürfnisse {sub} {pl} eğitim ihtiyaçları
die Ausbildungsbeihilfe {sub} {f} eğitim yardımı
der Ausbildungsberater {sub} {m} eğitim danışmanı
die Ausbildungsberatung {sub} {f} eğitim danışması
der Ausbildungsbereich {sub} {m} eğitim bölümü
die Ausbildungsbescheinigung {sub} {f} eğitim belgesi
die Ausbildungsbestimmung {sub} {f} eğitim nizanamesi
der Ausbildungsbetrieb {sub} {m} eğitim işletmesi
die Ausbildungsdauer {sub} {f} eğitim süresi
das Ausbildungsdefizit {sub} {n} eğitim eksikliği
die Ausbildungseinrichtungen {sub} {pl} eğitim kuruluşları
der Ausbildungsflug {sub} {m} eğitim uçuşu
der Ausbildungsfonds {sub} {m} eğitim fonu
die Ausbildungsförderung {sub} {f} eğitim yardımı
der Ausbildungsgang {sub} {m} eğitim dalı
die Ausbildungshilfe {sub} {f} eğitim yardımı
das Ausbildungshilfsmittel {sub} {n} eğitim araç gereci
die Ausbildungskosten {sub} {pl} eğitim maliyeti
die Ausbildungskosten {sub} {pl} eğitim masrafları
das Ausbildungskrankenhaus {sub} {n} eğitim hastahanesi
der Ausbildungskredit {sub} {m} eğitim kredisi
der Ausbildungslehrgang {sub} {m} eğitim kursu
die Ausbildungslehrgänge {sub} {pl} eğitim kursları
das Ausbildungsmuster {sub} {n} eğitim modeli
abgeschlossene Ausbildung {sub} {f} bitirilmiş mesleki eğitim
akademische Bildung {sub} {f} akademik eğitim
die Allgemeinbildung {sub} {f} genel eğitim
allgemeine Schulpflicht {sub} {f} mecburi eğitim
allgemeine Schulpflicht {sub} {f} zorunlu eğitim
angemessene Grundausbildung {sub} {f} makul temel eğitim
angemessene Vorbildung {sub} {f} uygun ön eğitim
anständige Erziehung {sub} {f} itinalı eğitim
audiovisuelle Ausbildung görsel ve işitsel eğitim
auf Erwerb ausgerichtete Erziehung {sub} {f} kazanç odaklı eğitim
das Aufbaustudium {sub} {n} geliştirici eğitim
die Aufklärung {sub} {f} [Information] cinsel eğitim
Ausbildung am Arbeitsplatz {sub} {f} hizmetiçi eğitim
Ausbildung am Arbeitsplatz {sub} {f} başında eğitim
Ausbildung am Arbeitsplatz çalışma yerinde eğitim
Ausbildung der Führungskräfte {sub} {f} yerinde eğitim
Ausbildung für den Vertrieb {sub} {f} satış işleri için eğitim
Ausbildung in Schnellkursen {sub} {f} hızlı kurslada eğitim
Ausbildung in Unternehmen {sub} {f} işletmelerde eğitim
autogenes Training {sub} {n} otojen eğitim [Otojen Gevşeme, kendi kendine gevşeme yöntemini kullanan bir otohipnoz tekniğidir]
autoritäre Erziehung {sub} {f} otoriter eğitim
außerschulische Bildung {sub} {f} okul dışı eğitim
außerschulische Bildung {sub} {f} [pädagogisch] okuldışı eğitim
berufliche Ausbildung {sub} {f} [pädagogisch] hizmetiçi eğitim
berufliche Erwachsenenbildung {sub} {f} yetişkinler için mesleki eğitim
berufliche Fortbildung {sub} {f} [pädagogisch] meslekiçi eğitim
0.003s