24 direkte Treffer gefunden für: değişken


77 indirekte Treffer gefunden für: değişken

Deutsch Türkisch
Achsengenerator mit veränderlicher Drehzahl {sub} {m} değişken süratli dingil jeneratörü
alternierende Persönlichkeit {sub} {f} değişken kişilik
Anleihe mit variablem Zinssatz {sub} {f} değişken faizli borçlanma senedi
Anleihe mit variabler Verzinsung {sub} {f} değişken faizli borçlanma senedi
Antrieb, regelbarer - {sub} {m} değişken işletme
das Aprilwetter {sub} {n} değişken hava
die Bandbreite {sub} {f} değişkenlik oranı
bewegliche Figur {sub} {f} değişken şekil
bewegliche Kosten {sub} {pl} değişken maliyet
bewegliche Kosten {sub} {pl} değişken masraflar
beweglicher Durchschnitt {sub} {m} değişken ortalama
Bogenlampe mit veränderlichem Brennpunkt {sub} {f} değişken odaklı ark lambası
Diode veränderlicher Kapazität {sub} {f} değişken kapasiteli diyot
die Dispersion {sub} {f} değişkenlik
der Dividendenwert {sub} {m} degişken faiz oranına sahip menkul değer
das Drehfeld {sub} {n} değişken alan
die Drehfeldadmittanz {sub} {f} değişken alan geçirgenliği
Drossel mit veränderlichem Laufspalt {sub} {f} değişken hava aralığı endüktansı
ein wandelndes Lexikon değişken bir sözlük
Fehler in Variablen {sub} {m} değişkenlerde hata
fluktuierende Aufmerksamkeit {sub} {f} değişken dikkat
das Gehrmaß {sub} {n} değişken gönye
geschmeidig {adj} değişkenlik
Getriebe, stufenloses- {sub} {n} değişken hızlı şanzıman
der Gleitpreis {sub} {m} değişken fiyat
Hypothek mit beweglichen Sätzen {sub} {f} değişken faiz oranlı ipotek
Hypothek mit variablem Zinssatz {sub} {f} değişken faizli ipotek
die Instrumentvariable {sub} {f} değişken araç
die Launenhaftigkeit {sub} {f} değişken mizaçlılık
launisches Wetter {sub} {n} değişken hava
die Leistungsabschreibung {sub} {f} değişken maliyetleme yöntemi
Methode der gleitenden Mittelwerte {sub} {f} değişken ortalama değerler metodu
die Mobilität {sub} {f} değişkenlik
Motor mit mehreren veränderlichen Drehzahlen {sub} {m} değişken devirli motor
Motor mit veränderlicher Drehzahl {sub} {m} değişken devirli motor
Motor mit veränderlicher Drehzahl {sub} {m} değişken süratli motor
Motor, drehzahlveränderlicher- {sub} {m} değişken devirli motor
die Mutabilität {sub} {f} değişkenlik
poikülotherm {adj} değişken ısılı
poikülothermisch {adj} değişken ısılıkla ilgili
der Poikülothermismus {sub} {m} değişken ısılıkta olma
pulsierende Belastung {sub} {f} değişken akım
die Redewendung {sub} {f} değişken ifade
der Regelantrieb {sub} {m} değişken hız tahriki
das Schattierungsverfahren {sub} {n} değişken yoğunluk metodu
Schaufel mit veränderlichem Profil {sub} {f} değişken tarz profilli kanat
der Schiebeimpuls {sub} {m} değişken nabız
der Schiebeimpuls {sub} {m} değişken titreşim
schillernde Persönlichkeit {sub} {f} değişken ruhlu kişilik
Schillernder Seeringelwurm {sub} {m} değişken deniz kirpisi kurdu
das Schrägmaß {sub} {n} değişken gönye
abhängige Variable {sub} {f} bağımlı değişken
abhängige Veränderliche {sub} {f} bağımlı değişken
alphanumerische Variable {sub} {f} alfasyısal değişken
das Argument {sub} {n} bağımsız değişken
die Ausgangsvariable {sub} {f} ilk değişken
die Basisvariable {sub} {f} temel değişken
die Bedingungsvariable {sub} {f} [Software] şartlı değişken
berechnete Variable {sub} {f} hesaplanmış değişken
binäre Variable {sub} {f} ikili kodlu değişken
die Binärvariable {sub} {f} ikili değişken
definierte Variable {sub} {f} tanımlanan değişken
drehzahlveränderlich devir sayısı değişken
drei unterschiedliche Varianten {sub} {pl} üç ayrı değişken
exogene Variable {sub} {f} ekzojen değişken
experimentelle Variable {sub} {f} deneysel değişken
das Flag {sub} {n} [Informatik] binär değişken
globale Variable {sub} {f} genel değişken
die Hilfsvariable {sub} {f} yardımcı değişken
hypervariabel {adj} aşırı değişken
intervenierende Variable {sub} {f} [auch Mediator genannt] sebep-etki ilişkisinde bütünü oluşturan değişken
die Laufvariable {sub} {f} [Software] endeksli değişken
die Lokalvariable {sub} {f} yerel değişken
normalverteilte Variable normal dağılımlı değişken
numerische Variable {sub} {f} sayısal değişken
ordinal skalierte Variable {sub} {f} sıralı kademelenmiş değişken
die Ortsvariable {sub} {f} yerel değişken
0.009s