1 direkte Treffer gefunden für: davanın

Deutsch Türkisch
Prozesses [des~] davanın

32 indirekte Treffer gefunden für: davanın

Deutsch Türkisch
Abtrennung eines Verfahrens davanın tecriti
Abweisung der Klage {sub} {f} davanın reddi
die Anspruchsverjährung {sub} {f} davanın zaman aşımına tabi olması
Antrag auf Einstellung des Verfahrens {sub} {m} davanın sukutu için dilekçe
Aussetzung des Verfahrens {sub} {f} law davanın taliki
Änderung einer Klage {v} davanın değişimi
Einreichung Klage {sub} {f} davanın ikamesi
Einstellung eines Verfahrens {sub} {f} [Juristisch] davanın düşmesi
Einstellung eines Verfahrens {sub} {f} [Juristisch] davanın sukutu
Gegenstand der Anklage {sub} {m} davanın konusu
Höhe des Streitwerts {sub} {f} davanın değeri
die Klagabweisung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] davanın reddi
der Klagabweisungsantrag {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] davanın reddi dilekçesi
Klage ist geboten {sub} {f} davanın açılması zorunludur
die Klageabweisung {sub} {f} [Rechtswissenschaft] davanın reddi
die Klageabweisung {sub} {f} davanın reddi
Klageabweisung ohne endgültige Sachentscheidung {sub} {f} davanın esası hakkında nihai karar vermeden reddi
die Klagebegründung {sub} {f} davanın dayandığı sebepleri gösterme
die Klagebegründungen {sub} {pl} davanın dayandığı sebepleri göstermeler
die Klageerweiterung {sub} {f} davanın genişetilmesi
die Klagesache {sub} {f} davanın konusu
die Klageänderung {sub} {f} davanın ıslahı
mangelnde Schlüssigkeit der Klage {sub} {f} davanın yetersiz mantıklılığı
Ordnungsmässigkeit des Verfahrens prüfen {sub} {f} davanın düzene uygunluk incelemesi
Ruhen des Verfahrens {sub} {n} davanın durması
Sachverhalt einer Klage {sub} {m} davanın özü
schweben {v} [Rechtswissenschaft] davanın sürmesi
die Streitverkündung {sub} {f} davanın ilanı
die Streitverkündung {sub} {f} davanın (üçüncü şahsa) ihbarı
der Streitwert {sub} {m} [Rechtswissenschaft] davanın maddi değeri
Unzulässigkeit der Klage {sub} {f} davanın dinlenmemesi
verfahrenseinleitendes Schriftstück {sub} {n} davanın başlangıç sözlerini içeren ön söz
0.002s