5 direkte Treffer gefunden für: breiten


55 indirekte Treffer gefunden für: breiten

Deutsch Türkisch
die Breitenanzeige {sub} {f} genişlik göstergesi
die Breitenausdehnung {sub} {f} genleşme
der Breitendurchlass {sub} {m} genişliğine aralık
der Breiteneffekt {sub} {m} enlem etkisi
der Breiteneingang {sub} {m} enine çekme
die Breiteneinstellung {sub} {f} enine ayar
der Breitenfaktor {sub} {m} en faktörü
der Breitenfehler {sub} {m} enlem hatası
die Breitenforschung {sub} {f} geniş çaplı araştırma
der Breitengrad {sub} {m} arz derecesi
der Breitengrad {sub} {m} enlem
der Breitengrad {sub} {m} enlem derecesi
der Breitengrad {sub} {m} paralel
die Breitengrade {sub} {f} paralel
die Breitengrade {sub} {pl} enlemler
der Breitengradeffekt {sub} {m} enlem etkisi
der Breitengradkreis {sub} {m} enlem dairesi
die Breitengradskala {sub} {f} enlem kadranı
der Breitenkreis {sub} {m} coğrafî enlem
der Breitenkreis {sub} {m} paralel
das Breitenmaß {sub} {n} genişlik ölçüsü
die Breitenmessung {sub} {f} genişlik ölçümü
die Breitenregelung {sub} {f} genişlik ayarı
die Breitenrichtung {sub} {f} genişlik tarafı
der Breitensport {sub} {m} halkın büyük bir çoğunluğunun yaptığı spor
die Breitensportler {sub} {pl} halktan sporcular
das Breitenwachstum {sub} {n} vücudun uzamasına doğru orantılı olarak genişlemesi
die Breitenwirksamkeit {sub} {f} geniş etkili
die Breitenwirkung {sub} {f} geniş etki
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atla dolaşmak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atla uzaklaşmak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atı yormak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] baştan sona atla geçmek
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] yarışa hazırlanmak
Arme ausbreiten kollarını açmak
auf der ganzen Welt verbreiten {v} tüm dünyaya yayılmak
aufbreiten {v} [breitete auf, hat augebreitet] açmak
aufbreiten {v} [breitete auf, hat augebreitet] sermek
aufbreiten {v} [breitete auf, hat augebreitet] yaymak
das Ausbreiten {sub} {n} açma
das Ausbreiten {sub} {n} genişletme
ausbreiten {v} [Arme] kollarını açmak
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] arz etmek
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] açmak
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] büyütmek
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] esnetmek
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] germek
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] geçirmek
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] sermek
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] sunmak
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] takdim etmek
ausbreiten {v} [breitete aus, hat ausgebreitet] yaymak
ausbreiten {v} [figürlich] genişletmek
ausbreiten {v} [sich ~] genişlemek
ausbreiten {v} [sich ~] genleşmek
0.003s