33 direkte Treffer gefunden für: beceriksiz


58 indirekte Treffer gefunden für: beceriksiz

Deutsch Türkisch
absäbeln {v} beceriksizlik yüzünden bir işi bırakmak
alektische Störung {sub} {f} beceriksizlik rahatsızlığı
als inkompetent bezeichnen beceriksiz olarak tanımlamak
die Anstellerei {sub} {f} beceriksizlik
der Bock {sub} {m} beceriksiz herif
die Desorientierung {sub} {f} beceriksizlik
dörfisch {adj} beceriksizce yapılmış
eine Flasche sein {v} {ugs.} [versager sein] beceriksiz olmak
die Flasche {sub} {f} [ugs.: Versager] beceriksiz adam
die Inkompetenz {sub} {f} [Unfähigkeit] beceriksizlik
der Lackel {sub} {m} [südd.: österr.: ungeschickter, unbeholfener Mensch] beceriksiz insan
die Lebensunfähigkeit {sub} {f} beceriksizlik
linkisch {adj} beceriksizce
die Lusche {sub} {f} {ugs.} beceriksiz kişi
das Misslingen {sub} {n} beceriksizlik
mit der Tür ins Haus fallen {v} beceriksizce pat diye konuya girmek
die Niete {sub} {f} [ugs.: Versager] beceriksiz kişi
die Nullnummer {sub} {f} [Versager] beceriksiz kişi
die Pfeife {sub} {f} {ugs.} beceriksiz kişi
der Pfusch {sub} {m} {ugs.} beceriksizlik
der Pfuscher {sub} {m} {ugs.} beceriksiz kişi
der Schlaks {sub} {m} {ugs.} beceriksiz uzun boylu kişi
schlaksig {adj} [ugs.: ungeschickt] beceriksiz uzun boylu kişi
schlaksig {adj} [ugs.: ungeschickt] beceriksiz uzun boylu kişi
sich anstellen wie der erste Mensch {v} beceriksiz davranmak
der Stiesel {sub} {m} beceriksiz adam
der Stümper {sub} {m} [abwertend: Nichtskönner] beceriksiz kimse
die Stümperei {sub} {f} beceriksizce
die Stümpereien {sub} {pl} beceriksizlikler
stümperhaft {adj} beceriksizce
die Stümperhaftigkeit {sub} {f} beceriksizlik
säbeln {v} beceriksizce kesmek
die Talentlosigkeit {sub} {f} beceriksizlik
der Taps {sub} {m} {ugs.} beceriksiz herif
die Tapsigkeit {sub} {f} beceriksizlik
der Tollpatsch {sub} {m} {ugs.} beceriksiz kimse
der Tolpatsch {sub} {m} [alt] beceriksiz kimse
die Tölpelei {sub} {f} beceriksizlik
unbeholfen aussehend {adj} beceriksiz görünen
unbeholfen sein {v} beceriksiz olmak
unbeholfene Person {sub} {f} beceriksiz kişi
die Unbeholfenheit {sub} {f} [Hilflosigkeit] beceriksizlik
die Unfähigkeit {sub} {f} beceriksizlik
die Ungelehrigkeit {sub} {f} beceriksizlik
das Ungeschick {sub} {n} beceriksizlik
die Ungeschicklichkeit {sub} {f} beceriksizce davranış
die Ungeschicklichkeit {sub} {f} beceriksizlik
die Ungeschicklichkeiten {sub} {pl} beceriksizlikler
ungeschickter Arbeiter {sub} {m} beceriksiz işçi
ungeschickter Mensch {sub} {m} beceriksiz insan
die Ungeschicktheit {sub} {f} beceriksizlik
ein elender Versager sefil bir beceriksiz
schlaksiger {adj} [ugs.: ungeschickt] daha beceriksiz
schlaksigste {adj} [ugs.: ungeschickt] en beceriksiz
ungelehriger {adj} daha beceriksiz
ungelehrigste {adj} en beceriksiz
ungeschickter {adj} [mit den Händen] daha beceriksiz
ungeschickteste {adj} [mit den Händen] en beceriksiz
0.003s