Keine direkten Treffer gefunden für: alta

Deutsch Türkisch

71 indirekte Treffer gefunden für: alta

Deutsch Türkisch
die Altablagerung {sub} {f} bayat birikim
die Altablagerungen {sub} {pl} bayat birikimler
der Altai {sub} {m} Ayın altı manâsında altay
das Altai {sub} {n} Altay dağı
das Altaigebirge {sub} {n} Altay sıradağı
altaiisch {adj} altayla ilgili
das Altaikönigshuhn {sub} {n} Altay tavuğu
die Altaktie {sub} {f} eski hisse senedi
der Altaktionär {sub} {m} eski hisse senedi sahibi
der Altan {sub} {m} balkon
altangesehen yaşlı göründü
die Altanlagen {sub} {pl} eski yatırımlar
der Altapostel {sub} {m} eski havari
der Altar {sub} {m} Hristiyan kilisesinde masa
der Altar {sub} {m} kurban yeri
der Altar {sub} {m} sunak
der Altaraufsatz {sub} {m} Hristiyan kilisesinde nikâh masası makalesi
der Altarbereich {sub} {m} Hristiyan kilisesinde nikâh kıyma yeri
die Altarbibel {sub} {f} Hristiyan kilisesinde nikâh masası incili
das Altarbild {sub} {n} resim
das Altarblatt {sub} {n} tablo
die Altargebühren {sub} {pl} Hristiyan kilisesinde dini nikâh kıyma masrafları
das Altargerät {sub} {n} sunak aleti
die Altarkerze {sub} {f} sunak mumu
das Altarkreuz {sub} {n} sunak haçı
der Altarleuchter {sub} {m} sunak ışığı
der Altarplatz {sub} {m} Hristiyan kilisesinde dini nikâh kıyma yeri
der Altarraum {sub} {m} Hristiyan kilisesinde dini nikâh kıyma odası
die Altarräume {sub} {pl} Hristiyan kilisesinde dini nikâh kıyma oda
die Altarschranke {sub} {f} Hristiyan kilisesinde dini nikâh kıyma yeri bariyeri
die Altarstufe {sub} {f} Hristiyan kilisesinde dini nikâh kıyma yeri basamağı
das Altauto {sub} {n} eski taşıt
die Altautoverordnung {sub} {f} eski taşıt yönergesi
die Altäre {sub} {pl} sunaklar
altäthiopisch {adj} eski Etopyalı
ältäster Sohn {sub} {m} en büyük oğul
hyponym {adj} altanlamlı
die Hyponymie {sub} {f} altanlamlılık
die Subadresse {sub} {f} altadres
das Subdomain {sub} {n} altalan
subsumtiv {adj} alta sıralayıcı
das Unternetz {sub} {n} altağ
das Unternetzwerk {sub} {n} altağ şebekesi
unterordnen {v} [ordnete unter, hat untergeordnet] alta sıralamak
die Unterordnung {sub} {f} alta sıralama
auf Malta Malta‚da
die Axt {sub} {f} balta
der Axt {sub} {m} balta
der Axthieb {sub} {m} balta
das Beil {sub} {n} balta
Beil mit Rinnen {sub} {n} oluklu balta
der Beilstein {sub} {m} taş balta
die Bootaxt {sub} {f} neolitik çağda kullanılan balta
die Breche {sub} {f} bir cins balta
die Breitaxt {sub} {f} geniş ağızlı balta
das Breitbeil {sub} {n} geniş ağızlı balta
die Breithacke {sub} {f} ağzı geniş balta
dicknackiges Beil {sub} {n} kalın enseli balta
der Donnerkeil {sub} {m} tarih öncesi dönemde kullanılan taştan yapılma balta
das Feuersteinbeil {sub} {n} ateşe dayanıklı taştan balta
das Hackbeil {sub} {n} balta
die Hacke {sub} {f} balta
Hacke mit langem Stiel {sub} {f} uzun saplı balta
das Hackmesser {sub} {n} balta
die Holzaxt {sub} {f} balta
das Klauenbeil {sub} {n} çengelli balta
kleine Axt {sub} {f} küçük balta
das Kurzbeil {sub} {n} kısa balta
das Malta {sub} {n} Malta (adası)
der Maltha {sub} {m} malta
mit der Bildseite nach unten resimli yönü alta
0.003s