Keine direkten Treffer gefunden für: alanları

Deutsch Türkisch

29 indirekte Treffer gefunden für: alanları

Deutsch Türkisch
die Räume eng machen {v} {ugs.} alanları daraltmak
Flächen neu verteilen {sub} {f} alanları yeniden dağıtmak
Verschneidung von Flächen alanları kırpma
die Aktionsfelder {sub} {pl} aksiyon alanları
die allemansrätten {sub} {pl} [Jedermannsrecht] İskandinav Ülkelerinde vatandaşların dolaşım hakkı olan kamu alanları
die Anbauflächen {sub} {pl} tarım alanları
die Angriffsflächen {sub} {pl} saldırı alanları
die Anwendungsgebiete {sub} {pl} uygulama alanları
die Anwendungsbereiche {sub} {pl} uygulama alanları
die Arbeitsfelder {sub} {pl} çalışma alanları
die Assoziationsfelder {sub} {pl} bağlılık alanları
die Bedarfsfelder {sub} {pl} gereksinim alanları
die Bereichszuständigkeiten {sub} {pl} bölüm yetki alanları
die Bestätigungsfelder {sub} {pl} onay alanları
die Blickräume {sub} {pl} bakış alanları
die Bodenräume {sub} {pl} toprak alanları
die Bremsflächen {sub} {pl} frenleme alanları
die Datenfelder {sub} {pl} veri alanları
die Dialogfelder {sub} {pl} diyalog alanları
die Dichteareale {sub} {pl} yoğunluk alanları
Einflussbereiche der Lagerung {sub} {pl} depolamanın etki alanları
die Einsatzfelder {sub} {pl} görev alanları
die Eisbahnen {sub} {pl} buz pateni alanları
die Fanggebiete {sub} {pl} balık avlama alanları
die Fanggründe {sub} {pl} tutma alanları
Felder des sozialen Dienstes {sub} {pl} sosyal hizmet alanları
die Flughäfen {sub} {pl} havaalanları
Flughäfen aller Klassen {sub} {pl} her sınıftan hava alanları
die Flugplätze {sub} {pl} havaalanları
0.003s