3 direkte Treffer gefunden für: Ereignisse


31 indirekte Treffer gefunden für: Ereignisse

Deutsch Türkisch
Ereignisse abwarten olayların sonunu beklemek
Ereignisse ahnen olayı tahmin etmek
Ereignisse Aufzeichnen vakıaları kaydetmek
Ereignisse fallen zusammen hadiseler aynı anda oluyor
Ereignisse zusammenfügen vakıaları birleştirmek
Ablauf der Ereignisse {sub} {m} olayların seyri
alltägliche Ereignisse {sub} {pl} günlük olaylar
als Folge dieser Ereignisse bu olayların neticesi olarak
Anzahl der Ereignisse {sub} {f} olayların sayısı
aufregende Ereignisse {sub} {pl} heyecan verici olaylar
die nachfolgenden Ereignisse takip eden olaylar
Dokumentation vitaler Ereignisse {sub} {f} yaşamsal olaylar dokümantasyonu
die Einzelereignisse {sub} {pl} kişisel tasarruflar
Gang der Ereignisse {sub} {m} olayların cereyan edişi
günstige Ereignisse {sub} {pl} elverişli olaylar
hervorstechende Ereignisse {sub} {pl} dikkat çekici olaylar
jüngste Ereignisse {sub} {pl} en yeni olaylar
jüngsten Ereignisse en son gelişmeler
Kardiovaskuläre Ereignisse {sub} {pl} kalple ilgili olaylar
Kontrolle der einzelne Ereignisse {sub} {f} olayları teker teker inceleme
Krieg und kriegsähnliche Ereignisse {sub} {pl} savaş ve savaşa benzer olaylar
die Kriegsereignisse {sub} {pl} savaş olayları
laufende Ereignisse {sub} {pl} süregelen olaylar
die Lebensereignisse {sub} {pl} yaşam olayları
monatliche Ereignisse {sub} {pl} aylık olaylar
die Naturereignisse {sub} {pl} tabiat olayları
die Naturereignisse {sub} {pl} doğal olaylar
negative Ereignisse {sub} {pl} olumsuz olaylar
nicht geplante Ereignisse {sub} {pl} planda olmayan olaylar
ohne Ereignisse olaysız
politische Ereignisse {sub} {pl} siyasi sonuçlar
0.002s