5 direkte Treffer gefunden für: Anwesen


55 indirekte Treffer gefunden für: Anwesen

Deutsch Türkisch
anwesend {adj} bulunan
anwesend {adj} hazır
anwesend {adj} hazır bulunma
anwesend {adj} mevcut
anwesend bleiben {v} sonuna kadar bulunmak
anwesend sein {v} hazır bulunmak
anwesend sein bei {v} …de hazır bulunmak
die Anwesende {sub} {f} bulunan
die Anwesende {sub} {f} hazır bulunan
die Anwesende {sub} {pl} hazır bulunanlar
Anwesende ausgenommen burada olanlar hariç
Anwesende ausgenommen hazır bulunanlar hariç
Anwesende eingeschlossen burada olanlar dahil
anwesende Kinobesucher {sub} {pl} mevcut sinema seyircileri
anwesende Menge {sub} {f} mevcut miktar
anwesende Person {sub} {f} mevcut kişi
Anwesende sind ausgenommen burada olanlar hariç
Anwesende sind ausgenommen hazır bulunanlar hariç
die Anwesenden {sub} {pl} [den] hazır bulunanlara
der Anwesender {sub} {m} bulunan
der Anwesender {sub} {m} hazır bulunan
der Anwesender {sub} {m} hazır olan
der Anwesender {sub} {m} mevcut
anwesender Kinobesucher {sub} {pl} mevcut sinema seyircisi
die Anwesenheit {sub} {f} bulunma
die Anwesenheit {sub} {f} hazır bulunma
die Anwesenheit {sub} {f} hazır bulunuş
die Anwesenheit {sub} {f} hazır olma
die Anwesenheit {sub} {f} katılma
die Anwesenheit {sub} {f} katılım
die Anwesenheit {sub} {f} mevcudiyet
die Anwesenheit {sub} {f} mevcut olma
die Anwesenheit {sub} {f} var olma
Anwesenheit am Arbeitsplatz {sub} {f} yerinde mevcut olma
Anwesenheit bei einem Vortrag {sub} {f} brifingde bulunma
Anwesenheit bei einer Beerdigung {sub} {f} cenaze törenine iştirak etme
Anwesenheit in Tagen {sub} {f} gün olarak mevcudiyet zamanı
der Anwesenheitsbeleg {sub} {m} katılma belgesi
der Anwesenheitsbeleg {sub} {m} mevcudiyet ispatı
die Anwesenheitsbescheinigung {sub} {f} bulunma belgesi
die Anwesenheitsbescheinigung {sub} {f} mevcudiyet belgesi
das Anwesenheitsblatt {sub} {n} mevcudiyet listesi kâğıdı
das Anwesenheitsbuch {sub} {n} yoklama defteri
der Anwesenheitscheck {sub} {m} yoklama
die Anwesenheitsdauer {sub} {f} bulunma süresi
die Anwesenheitsdauer {sub} {f} mevcudiyet süresi
das Anwesenheitsgeld {sub} {n} hakkıhuzur
das Anwesenheitsgeld {sub} {n} oturum ücreti
die Anwesenheitsgelder {sub} {pl} bir yerde bulunma ücreti
das Anwesenheitsheft {sub} {n} devam defteri
die Anwesenheitskarte {sub} {f} devam kartı
das Bauernanwesen {sub} {n} tarımsal mülk
das Bauernanwesen {sub} {n} çiftlik
landwirtschaftliches Anwesen {sub} {n} tarımsal mülk
landwirtschaftliches Anwesen {sub} {n} çiftlik malı
0.003s