Keine direkten Treffer gefunden für: (biri

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: (biri

Deutsch Türkisch
abschotten {v} [jemanden~] (birine) ayrımcılık yapmak
anherrschen {v} (birini) azarlamak
anherrschen {v} (birine) bağırıp çağırmak
anschreien {v} (birini) azarlamak
anschreien {v} (birine) bağırmak
anschreien {v} (birinin) yüzüne karşı bağırmak
aufbauen {v} [(jemandem) Kraft, Zuversicht, Selbstbewusstsein geben] (birine) güç ve özgüven vermek
aufoktroyieren {v} (birine bir şeyi) zorla kabul ettirmek
bedauern {v} (birine) acımak
bedienen {v} (birine) hizmet etmek
bedrohen {v} (birini) tehdit etmek
bedränge [ich~] (birine) baskı yapıyorum
bedrängen {v} (birine) baskı yapmak
bedrängen {v} (birini) rahatsız etmek
bedrängen {v} (birini) sıkıştırmak
bedrängt [er, sie, es~] (birine) baskı yapıyor
bedrängte [er, sie, es~] (birine) baskı yapmıştı
beeinflussen {v} (birini) tesir altında bulundurmak
befeinden {v} (birine) saldırmak
befeinden {v} (birine) savaş açmak
beflecken {v} (birine) leke sürmek
beflecken {v} (birini) lekelemek
die Befleckung {sub} {f} (birine) leke sürme
die Befleckung {sub} {f} (birini) lekeleme
befolgen {v} (birinden) örnek almak
befolgen {v} (birini) taklit etmek
befragen {v} (birine bir şey) sormak
befugen {v} (birini) yetkili kılmak
befummeln {v} [befummelte, hat befummelt] (birine) dikkatlice bakmak
befähigen {v} (birini) vekil kılmak
begaben {v} [begab, hat begeben] (birine bir şeyi) hediye etmek
begaben {v} [begab, hat begeben] (birini) yetkili kılmak
begaunern {v} (birini) dolandırmak
begnaden {v} (birine bir şeyi) ihsan etmek
begnadigen {v} (birinin) cezasını affetmek
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birini) himaye etmek
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birini) korumak
beheimaten {v} (birini bir yere) yerleştirmek
behelligen {v} (birini) taciz etmek
beibringen {v} [brachte bei, hat beigebracht] (birine bir şeyi) öğretmek
beigesellen {v} [gesellte bei, hat beigesellt] (birini birine) yardımcı vermek
beirren {v} (birini) yanıltmak
beispringen {v} (birinin) imdadına koşmak
beistimmen {v} [stimmte bei, hat beigestimmt] (birinin) fikrine katılmak
bekehren {v} (birine) kendi fikrini kabul ettirmek
bekehren {v} [Glaube] (birini) çevirmek
bekehrend {adj} (birini) çeviren
beklagen, sich- {v} [beklagte sich , hat sich beklagt] (birini birine) sikâyet etmek
bekriegen {v} [bekriegte, hat bekriegt] (birine, bir şeye karşı) mücadele etmek
bekriegen {v} [bekriegte, hat bekriegt] (birine, bir şeye karşı) savaşmak
das Bekritteln {sub} {n} (birini) eleştirme
0.003s