Keine direkten Treffer gefunden für: şartları

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: şartları

Deutsch Türkisch
Anpassung der Bedingungen {sub} {f} şartları uydurma
anspannen {v} [spannte an, hat angespannt] şartları zorlamak
auf Bedingungen eingehen şartları kabul etmek
Änderung der Bedingungen {sub} {f} şartların değişmesi
Bedingungen ablehnen {v} şartları reddetmek
den Bedingungen nachkommen sartları yerine getirmek
den Bedingungen zustimmen şartları kabul etmek
die Auflagen erfüllen {v} şartları yerine getirmek
die Bedingungen erfüllen şartları yerine getirmek
die Bedingungen erleichtern şartları kolaylaştırmak
die Bedingungen festlegen şartları saptamak
die Bedingungen ändern şartları değiştirmek
die Karten neu mischen {v} {ugs.} şartları değiştirmek
die Voraussetzungen erfüllen şartları yerine getirmek
die Voraussetzungen schaffen şartları sağlamak
eine Lockerung der Bedingungen şartları gevşetmek
Einhaltung der Voraussetzungen {sub} {f} şartları yerine getirme
Erfüllung der Voraussetzungen {sub} {f} şartları yerine getirme
falsche Auslegung der Bedingungen {sub} {f} şartları yanlış yorumlama
Gestaltung der Bedingungen {sub} {f} şartları şekillendirme
seine Bedingungen annehmen {v} şartları kabul etmek
über Bedingungen verhandeln {v} şartları konuşmak
Voraussetzungen erfüllen şartları yerine getirmek
wenn Ihre Bedingungen uns zusagen şartlarınız bize uyarsa
die Abfragebedingungen {sub} {pl} sorgu şartları
die Abnahmebedingungen {sub} {f} teslim şartları
die Abonnementsbedingungen {sub} {pl} abone şartları
die AGBs {sub} {pl} [Allgemeine Geschäftsbedingungen] genel anlaşma şartları
die Akkreditiv-Bedingungen {sub} {pl} akreditif şartları
die Akzeptabilitätsbedingungen {sub} {pl} kabul edilebilirlik şartları
die Akzeptabilitätsbedingungen {sub} {pl} uygunluk şartları
Allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {f} genel işlem şartları
Allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {f} ticari işlem şartları
allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} genel şartları
allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} genel işlem şartları
allgemeine Geschätsbedingungen {sub} {pl} genel işlem şartları
allgemeine Verkaufsbedingungen {sub} {pl} genel satış şartları
allgemeine Versicherungsbedingungen {sub} {pl} genel sigorta şartları
andere Gebrauchsbedingungen {sub} {pl} başka kullanım şartları
das Anforderungsprofil {sub} {n} şartları
die Angebotsbedingungen {sub} {pl} teklif şartları
die Angriffsbedingungen {sub} {pl} hücum şartları
die Anleihekonditionen {sub} {pl} bono şartları
die Anlieferbedingungen {sub} {pl} teslim şartları
die Anschlussbedingungen {sub} {pl} bağlantı şartları
die Anspruchsvoraussetzungen {sub} {pl} talep şartları
die Anstellungsbedingungen {sub} {pl} işe alma şartları
die Antragsbedingungen {sub} {pl} dilekçe şartları
die Anzahlungsbedingungen {sub} {pl} peşinat şartları
die Arbeitsbedingungen {sub} {pl} çalışma şartları
0.003s