Keine direkten Treffer gefunden für: varlığı

Deutsch Türkisch

36 indirekte Treffer gefunden für: varlığı

Deutsch Türkisch
bestehen bleiben {v} varlığı korumak
das eigene Ich varlığım
nicht existenzfähig varlığı koruyamaz
nicht lebensfähiges Unternehmen {sub} {n} varlığı devam ettirme gücü olmayan işletme
seinen Besitz verkaufen varlığı satmak
der Seinsschuld {sub} {m} varlığından suçluluk duyma
die Selbsterhaltung {sub} {f} varlığı koruma
der Selbsterhaltungstrieb {sub} {m} varlığı sürdürme içgüdüsü
der Verneinungswahn {sub} {m} varlığı yadsıma sanrısı
während seines Bestehens varlığında
aktiv Bestand mal varlığı
der Aktivposten {sub} {m} mal varlığı
die Anlagebonität {sub} {f} yatırım sermayesi varlığı
der Anlagenbestand {sub} {m} [Prod.] tesis varlığı
der Anlagenbestand {sub} {m} yatırım varlığı
die Arbeitsverfügbarkeit {sub} {f} varlığı
der Archivbestand {sub} {m} arşiv varlığı
der Artikelbestand {sub} {m} malvarlığı
der Auftragsbestand {sub} {m} sipariş varlığı
das Auslandsguthaben {sub} {n} dış ülkelerdeki mal varlığı
das Barvermögen {sub} {n} para varlığı
der Besitz {sub} {m} [von Land] arazi varlığı
der Besitz {sub} {m} mal varlığı
Besitz von Aktien {sub} {m} hisse senedi varlığı
das Besitztum {sub} {n} mal varlığı
Bestand an fertigen Erzeugnissen {sub} {m} imal edilmiş ürün varlığı
Bestand an Information {sub} {m} bilgi varlığı
das Betriebsguthaben {sub} {n} işletme mal varlığı
beträchtliche Kapitaldecke {sub} {f} hatırı sayılır sermaye varlığı
der Bibliotheksbestand {sub} {m} kütüphane varlığı
das Bundesvermögen {sub} {n} Federal devlet varlığı
das Dampfvorkommen {sub} {n} buhar varlığı
das eigene Ich kişinin varlığı
der Effektenbesitz {sub} {m} menkul değerler varlığı
der Fideikommiss {sub} {m} [unveräußerliches und unteilbares Vermögen einer Familie] bir ailenin satılamaz, kutsal varlığı
der Fischbestand {sub} {m} balık varlığı
0.002s