4 direkte Treffer gefunden für: klavye


66 indirekte Treffer gefunden für: klavye

Deutsch Türkisch
blind schreiben {v} klavyeye bakmadan yazmak
Funktionstasten der Tastatur {sub} {pl} klavyenin fonksiyon tuşları
die Klaviaturen {sub} {pl} klavyeler
die Klaviaturklappe {sub} {f} klavye kapağı
Klavier ist total verstimmt {sub} {n} klavyenin akordu bozuk
Korrektur über Tastatur {sub} {f} klavye ile düzeltme
der Kugelkopf {sub} {m} [Computer] klavyede harflerin üstüne geçirilen kapak
die Leertaste {sub} {f} klavyeboş tuşu
lostippen {v} klavyede yazmaya başlamak
die Manuale {sub} {pl} [Musik] klavyeler
nicht an der Tastatur klavyede değil
das Notepad {sub} {n} klavyeli ve ekranlı küçük bilgisayar
das Spinett {sub} {n} [Musik] klavyeli bir çalgı
die Spinette {sub} {pl} [Musik] klavyeli bir çalgılar
die Tastaturabfrage {sub} {f} klavye geri dönüşü
die Tastaturaktivierung {sub} {f} klavye aktifleştirme
die Tastaturanforderung {sub} {f} klavye özellikleri
die Tastaturanordnung {sub} {f} klavye düzeni
der Tastaturanschluss {sub} {m} klavye bağlantısı
die Tastaturanzeigeeinheit {sub} {f} klavye görüntü birimi
die Tastaturbefehle {sub} {pl} klavye komandoları
der Tastaturcomputer {sub} {m} klavye bilgisayar
die Tastaturdekodierung {sub} {f} klavye kodlama
die Tastatureingabe {sub} {f} [Software] klavye grişi
die Tastatureingabe {sub} {f} klavye girdisi
das Tastatureingabeecho {sub} {n} klavye girdisi yankısı
der Tastatureingabefehler {sub} {m} klavye girdisi hatası
die Tastatureingaben {sub} {pl} klavye girdileri
die Tastatureinheit {sub} {f} klavye birimi
die Tastaturen {sub} {pl} klavyeler
die Tastaturfelder {sub} {pl} klavye bölümleri
das Tastaturgerät {sub} {n} klavye cihazı
das Tastaturgerät {sub} {n} klavye sunii
die Tastaturgestaltung {sub} {f} klavye donanımı
tastaturgesteuert {adj} klavye denetimli
tastaturgesteuert {adj} klavye kumandalı
die Tastaturklasse {sub} {f} klavye sınıfı
der Tastaturklick {sub} {m} klavye tıklama
die Tastaturkodiereinrichtung {sub} {f} klavye kodlayıcı
das Tastaturkürzel {sub} {n} klavye kısaltması
die Tastaturmatte {sub} {f} klavye altlığı
die Tastaturmaus {sub} {f} klavye faresi
die Tastaturnavigation {sub} {f} klavye navigasyonu
die Tastaturperforiermaschine {sub} {f} klavye delgisi
der Tastaturrechner {sub} {m} klavyeli bilgisayar
die Tastaturschnittstelle {sub} {f} klavye araryüzü
der Tastaturspeicher {sub} {m} klavye belleği
die Tastatursperre {sub} {f} klavye engeli
der Tastaturstecker {sub} {m} klavye fişi
der Tastatursteuerschlüssel {sub} {m} klavye denetim anahtarı
der Tastaturtyp {sub} {m} klavye türü
alphabetische Tastatur {sub} {f} alfabetik klavye
alphanumerische Tastatur {sub} {f} alfasyısal klavye
die ASCII-Tastatur {sub} {f} ASCII kodtu klavye
die Basistastatur {sub} {f} ana klavye
die Dezimaltastatur {sub} {f} desimal klavye
die Flachtastatur {sub} {f} düz klavye
das Hammerklavier {sub} {n} [Musik] çekiçli klavye
die Kleintastatur {sub} {f} küçük klavye
die Kombinationstastatur {sub} {f} birleştirici klavye
lokale Tastatur {sub} {f} lokal klavye
programmierte Tastatur {sub} {f} programlı klavye
die Standardtastatur {sub} {f} standart klavye
die Tastatur {sub} {f} tuşlu klavye
wasserdichte Tastatur {sub} {f} su geçirmez klavye
die Zehnertastatur {sub} {f} desimal klavye
0.004s