Keine direkten Treffer gefunden für: işletmeye

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: işletmeye

Deutsch Türkisch
abbaufähig {adj} [Bergbau] işletmeye elverişli
abbauunwürdig {adj} işletmeye değmez
abbauwürdig [Bergbau] işletmeye değer miktarda maden mevcut olması
abbauwürdiges Erz {sub} {n} [Erz] işletmeye uygun maden
die Abbauwürdigkeit {sub} {f} işletmeye uygunluk
Abschreibung auf Sachanlagen {sub} {f} işletmeye ait genel varlıkların amortismanı
arbeitsunfähig {adj} işletmeye elverişsiz
der Bereitschaftsbetrieb {sub} {m} işletmeye hazır durum
betrieblich {adj} işletmeye dair
betriebsbereit {adj} işletmeye hazır
die Betriebsbereitschaft {sub} {f} işletmeye hazır olma
betriebseigen {adj} işletmeye ait
betriebseigene Anleger {sub} {pl} işletmeye ait yatırımcılar
die Betriebseinführung {sub} {f} işletmeye başlama
betriebsfertig {adj} işletmeye hazır
betriebsfertiges Bauteil {sub} {n} işletmeye hazır parça
betriebsfähig {adj} işletmeye elverişli
betriebsfähiger Zustand {sub} {m} işletmeye elverişli durum
betriebsklar {adj} işletmeye hazır
die Betriebskrankenkasse {sub} {f} işletmeye ait hastalık sandığı
die Betriebskrankenversicherung {sub} {f} işletmeye ait hastalık sigortası
die Betriebspause {sub} {f} işletmeye ara verme
die Betriebstauglichkeit {sub} {f} işletmeye elverişlilik
dem Unternehmen zugeordnete Gegenstände işletmeye ait eşyalar
den Betrieb aufnehmen işletmeye açmak
eingeweiht işletmeye açılmış
eingeweiht sein {v} işletmeye açılmış olmak
einweihen {v} [in Betrieb setzen] işletmeye açmak
einweihend {adj} işletmeye açan
die Einweihung {sub} {f} [in Betrieb setzen] işletmeye açma
erschließen {v} [Rohstoffquellen etc.] işletmeye açmak
erschließend {adj} işletmeye açan
die Erschließung {sub} {f} işletmeye açma
Erschließung ist gesichert işletmeye açma garantili
der Erschließungsbeitrag {sub} {m} işletmeye açma ödemesi
das Erschließungsgebiet {sub} {n} işletmeye açma sahası
die Erschließungsgenehmigung {sub} {f} işletmeye açma izni
die Erschließungskarte {sub} {f} işletmeye açma planı
der Erschließungskosten {sub} {m} işletmeye açma masrafı
die Erschließungslast {sub} {f} işletmeye açma yükü
die Erschließungsmaßnahmen {sub} {f} işletmeye açma önlemleri
die Erschließungsplanung {sub} {f} işletmeye açma planlaması
die Erschließungstechnologie {sub} {f} işletmeye açma teknolojisi
der Erschließungsträger {sub} {m} işletmeye açan firma
das Erschließungsunternehmen {sub} {n} işletmeye açan işletme
der Erschließungsvertrag {sub} {m} işletmeye açma anlaşması
fahrbereit {adj} işletmeye hazır
fahrtfertig {adj} işletmeye hazır
Fläche, erschlossene~ {sub} {f} işletmeye açılmış alan
Fortsetzung der Inbetriebnahme {sub} {f} işletmeye açmayı sürdürme
freilassen {v} işletmeye açmak
0.002s