22 direkte Treffer gefunden für: bol


77 indirekte Treffer gefunden für: bol

Deutsch Türkisch
Abbau der regionalen Ungleichgewichte bölgesel ayrıcalıkları azaltma
abgespalten bölünmüş
abgespaltener Teil {sub} {n} bölünmüş parça
abgeteilt {adj} bölünmüş
Abgrenzung der Gebiete {sub} {f} bölgeleri ayırma
Abkleiden {v} bölmelere ayırmak
die Ableitung {sub} {f} bölme
die Ableitung {sub} {f} bölüm
abscheiden [Metallurgie] bölmek
das Abschirmblech {sub} {n} bölme
der Abschnitt {sub} {m} [EDV] bölüm
der Abschnitt {sub} {m} bölge
der Abschnittdimmer {sub} {m} bölüm ışık kuvveti ayarlayıcı
die Abschnitte {sub} {pl} bölümler
die Abschnittkontrolle {sub} {f} bölüm kontrolu
der Abschnittsabschluss {sub} {m} bölüm sonu
die Abschnittseinteilung {sub} {f} bölüm dağılımı
der Abschnittsname {sub} {m} bölüm adı
die Abschnittsnummer {sub} {f} bölüm numarası
abschnittsspezifisch bölümle ilgili
die Abschnittstrennung {sub} {f} bölüm ayırma
abschnittsweise bölüm bülüm
die Abschnittsüberschrift {sub} {f} bölüm başlığı
die Abschwemmung {sub} {f} bol suyla yıkama
abspaltbar {adj} bölünebilir
abspalten {v} [sich] bölünmek
abspaltend {adj} bölünen
abspaltet {adj} böler
die Abspaltung {sub} {f} bölme
der Abt {sub} {m} [Kürzel von Abteilung] bölüm
abteilen {v} bölmek
abteilend {adj} bölen
abteilich bölük
die Abteilung {sub} {f} bölme
die Abteilung {sub} {f} bölüm
Abteilung (geschlossene,offene) {sub} {f} bölüm (kapalı,açık servis)
die Abteilungen {sub} {pl} bölümler
Abteilungs- bölüm
Abteilungsaufseher bölüm kontrolcusu
der Abteilungsbevollmächtigter {sub} {m} bölüm yetkilisi
der Abteilungschef {sub} {m} bölüm şefi
die Abteilungschefin {sub} {f} [weiblich] bölüm şefi
die Abteilungschefinnen {sub} {pl} [weiblich] bölüm şefleri
die Abteilungschefs {sub} {pl} bölüm şefleri
der Abteilungsdirektor {sub} {m} bölüm müdürü
die Abteilungserfolgsrechnung {sub} {f} bölüm kâr zarar hesabı
die Abteilungsgemeinkosten {sub} {pl} bölüm dolaylı maliyeti
die Abteilungsgemeinkosten {sub} {pl} bölüm genel giderleri
die Abteilungsgliederung {sub} {f} bölümlere ayırma
der Abteilungskellner {sub} {m} [in großen Hotels] bölüm garsonu
der Abteilungskoch {sub} {m} bölüm aşçısı
ab! kaybol
das Ablaufplansymbol {sub} {n} akış şeması sembolü
absolut Symbol {sub} {n} tam sembol
absolutes Symbol {sub} {n} mutlak sembol
abstraktes Symbol {sub} {n} soyut sembol
das Aktionssymbol {sub} {n} aksyion sembolü
allgemeines Symbol {sub} {n} genel sembol
Als Symbol {sub} {n} sembol olarak
das Amphibol {sub} {n} [Silikatmineral] amfibol
anabol {adj} vücuttaki protein maddesini çoğaltan
das Antwortsymbol {sub} {n} cevap sembolü
das Anwendungssymbol {sub} {n} kullanım senbolü
arithmetisches Symbol {sub} {n} aritmetik sembol
das Attribut {sub} {n} [Grammatik] sembol
das Attributzeichen {sub} {n} belirtici sembol
der Ausdruck {sub} {m} sembol
ausgiebig {adj} bol bol
ausgiebig {adj} eli bol
ausgiebig {adv} bol bol
der Baseball {sub} {m} beyzbol
der Basketball {sub} {m} basketbol
das Bedienungssymbol {sub} {n} kullanma sembolü
die Bezeichnung {sub} {f} sembol
das Bild {sub} {n} sembol
das Bildsymbol {sub} {n} görüntü sembolü
blutreich {adj} kanı bol
0.004s