Keine direkten Treffer gefunden für: …nin,…nın

Deutsch Türkisch

39 indirekte Treffer gefunden für: …nin,…nın

Deutsch Türkisch
für den, die, das …nin,…nın için
für Rechnung von …nin,…nın hesabı için
Gebot der {sub} {n} …nin,…nın emri
gefolgt von …nin,…nın ardında
Gehälter der {sub} {pl} …nin,…nın aylıkları
Geruch von {sub} {m} …nin,…nın kokusu
Gesetze der {sub} {f} …nin,…nın kanunları
gewicht abschätzen von {v} …nin,…nın ağırlığını tahmin etmek
Gewicht der {sub} {n} …nin,…nın ağırlığı
gewicht schätzen von {sub} {n} …nin,…nın ağırlığını tahmin etmek
Größe der {sub} {f} …nin,…nın büyüklüğü
Gültigkeit der {sub} {f} …nin,…nın geçerliliği
Hälfte der {sub} {f} …nin,…nın yarısı
Häuptling der {sub} {m} …nin,…nın elebaşı
im Gedenken an …nin,…nın anısında
in der Mitte von …nin,…nın ortasında
in der Nähe von …nin,…nın yakınında
in der Verantwortung von …nin,…nın sorumluluğunda
kam unter die Herrschaft von [er, sie, es~] …nin,…nın egemenliğine girdi
Kenner von {sub} {m} …nin,…nın tanıyan
Kenntnisse von {sub} {pl} …nin,…nın bilgileri
Kern der {sub} {m} …nin,…nın çekirdeği
Kinetik der {sub} {f} …nin,…nın kinetiği
Koppelung der {sub} {f} …nin,…nın kenetlenmesi
Kosten der {sub} {pl} …nin,…nın masrafları
Krankheiten der {sub} {f} …nin,…nın hastalıkları
Kunde sein von {v} …nin,…nın müşterisi olmak
Kunde von ... {sub} {m} …nin,…nın müşterisi
Mangel von {sub} {m} …nin,…nın noksanlığı
Masse der {sub} {f} …nin,…nın kütlesi
mit Hilfe von …nin,…nın yardımıyla
mithilfe von …nin,…nın yardımı ile
Muster der… {sub} {n} …nin,…nın numunesi
Muster von {sub} {n} …nin,…nın örneği
nach dem Willen von …nin,…nın arzusuna göre
nach Ermessen von …nin,…nın takdirine göre
Nachfrage nach {sub} {f} …nin,…nın talebi
Nachrichten der {sub} {f} …nin,…nın haberleri
nahe von …nin,…nın yakınında
0.002s