29 direkte Treffer gefunden für: şekil


77 indirekte Treffer gefunden für: şekil

Deutsch Türkisch
die Abdeckleiste {sub} {f} şekil vermek için pervaz
die Abdruckmasse {sub} {f} şekil verme maddesi
das Abformen {sub} {n} şekillendirme
abformen {v} [formte ab, hat abgeformt] şekil vermek
das Abformhilfsmittel {sub} {n} şekil vermeye yarayan madde
der Abformlöffel {sub} {m} şekil verme kaşığı
die Abformmasse {sub} {f} şekillendirme kitlesi
das Abformmaterial {sub} {n} şekil verme malzemesi
die Abformspritze {sub} {f} şekil verme hortumu
die Abformspritze {sub} {f} şekil verme püskürteci
die Abformung {sub} {f} şekillendirme
abmeißeln {v} [meißelte ab, hat abgemeißelt] şekil vermek
das Abtasten {sub} {n} [z.B.eines Profiles] şekil tarama
Adernlänge von ausgeformten Kabeln zum Anschlusspunkt {sub} {f} şekil verilmiş kablolardan bağlantı noktasına olan iletken uzunluğu
amorph {adj} şekilsiz
amorphe Silikate {sub} {pl} şekilsiz silikatlar
amorpher Fetus {sub} {m} şekilsiz cenin
amorpher Kohlenstoff {sub} {m} şekilsiz kömür
amorpher Phosphor {sub} {m} şekilsiz fosfor
amorpher Zucker {sub} {m} şekilsiz şeker
amorpher Zustand {sub} {m} şekilsiz durum
amorphes Gestein {sub} {n} şekilsiz kaya
amorphes Teilchen {sub} {n} şekilsiz parçacık
die Amorphie {sub} {f} şekilsizlik
amorphisch {adj} şekilsiz
der Amorphismus {sub} {m} şekilsiz olma
das Anformen {sub} {n} şekillendirme
die Anformtechnik {sub} {f} şekillendirme tekniği
Arbeitsvermögen einer Umformmaschine {sub} {f} şekil verme makinesinin işleme kapasitesi
aufformen {v} şekil vermek
aufformen {v} şekillendirmek
aufstutzen {v} şekil vermek
ausbilden {v} [bildete aus, hat ausgebildet] şekil vermek
das Ausformen {sub} {n} şekil verme
das Ausformen {sub} {n} şekillendirme
ausformen {v} şekil vermek
ausformen {v} şekillendirmek
die Ausformschräge {sub} {f} şekillendirme eğriliği
ausgestalten {v} şekil vermek
ausgestaltet şekil verilmiş
die Ausgestaltung {sub} {f} şekillendirme
ausprägen {v} şekil vermek
ausprägen {v} şekillendirmek
die Ausprägung {sub} {f} şekilli
Änderung der Form {sub} {f} şekil değiştirme
biegsam [formbar] şekil verilebilir
bilden {v} [bildete, hat gebildet] şekillendirmek
bilden {v} [gestalten] şekil vermek
der Bildner {sub} {m} şekil veren
die Bildung {sub} {f} şekillenme
die Deformation {sub} {f} şekil değiştirme
der Abaddon {sub} {m} [biblische Figur] incilde bir şekil
abgekürzte Form {sub} {f} kışaltılmış şekil
abgerundete Form {sub} {f} yuvarlatılmış şekil
aerodynamische Form {sub} {f} aerodinamik şekil
allotropische Form {sub} {f} değişik halli şekil
amorph {adj} bişekil
die Analogform {sub} {f} benzer şekil
anpassbare Form {sub} {f} uydurulabilen şekil
der Archetyp {sub} {m} ana şekil
der Archetyp {sub} {m} esas şekil
asymmetrisches Profil {sub} {n} asimetrik şekil
die Ausgangsform {sub} {f} esas şekil
ausgebauchte Form {sub} {f} konkav şekil
äußerst kompakte Form {sub} {f} bayağı şom şekil
beschwingte Form {sub} {f} zarif şekil
besondere Form {sub} {f} hususi şekil
die Betonform {sub} {f} beton şekil
bewegliche Figur {sub} {f} değişken şekil
das Bilderschrift {sub} {n} resimlerle yazma şekil
die Bilinearform {sub} {f} iki safhalı şekil
die Binärform {sub} {f} ikili şekil
das Binärmuster {sub} {n} ikili şekil
die Bronzefigur {sub} {f} bronzdan şekil
charakteristische Form {sub} {f} karakteristik şekil
die Dauerform {sub} {f} daimi şekil
deutliche Form {sub} {f} açık şekil
0.006s