9 direkte Treffer gefunden für: çekilmiş


44 indirekte Treffer gefunden für: çekilmiş

Deutsch Türkisch
abgeschlepptes Fahrzeug {sub} {n} çekilmiş araba
angezogene Bremsen {sub} {pl} çekilmiş frenler
Draht, gezogener~ {sub} {m} çekilmiş tel
Faden, gezogener~ {sub} {m} çekilmiş iplik
das Gehackte {sub} {n} çekilmiş et
Gehackte (s) {sub} {n} çekilmiş et
gemahlener Kaffee çekilmiş kahve
gestreckter Stahl {sub} {m} çekilmiş çelik
gestrecktes Band {sub} {n} çekilmiş şerit
gestrecktes Silizium {sub} {n} çekilmiş silisyum
mit gezückten Schwerten çekilmiş kılıçlarla
legte nieder [er, sie, es~] çekilmişti
mit vorgehaltenem Messer çekilmiş bıçakla
mit vorgehaltener Klinge çekilmiş bıçak yüzüyle
mit vorgehaltener Pistole çekilmiş tabancayla
mit vorgehaltener Waffe çekilmiş silahla
Rohr, gezogenes- {sub} {n} çekilmiş boru
trat ab [er, sie, es~] çekilmişti
abgeduckt [dem Schlag eines Gegners ausweichen] spere çekilmiş
abgelenkt dikkati çekilmiş
abgesaugt emerek çekilmiş
aufgesogen içine çekilmiş
aus dem Verkehr gezogen piyasadan çekilmiş
ausgewichen geri çekilmiş
blankgezogen {adj} parlak çekilmiş
blätterig {adj} haddeden çekilmiş
eingezäunt çit çekilmiş
der Einsiedler {sub} {m} inzivaya çekilmiş
der Eremit {sub} {m} inzivaya çekilmiş
frisch gemahlen yeni çekilmiş
gefilmt {adj} filmi çekilmiş
gespachtelt macun çekilmiş
gestellt {adj} poz verilerek çekilmiş
gezogen haddeden çekilmiş
gleichmäßiggezogen düzgün çekilmiş
grob gemahlen (un) iri çekilmiş
grob geschrotet (un) iri çekilmiş
grobgemahlen {adj} iri çekilmiş
gummiert {adj} üzerine kauçuk çekilmiş
hartgezogen {adj} sert çekilmiş
hochgezogen {adj} yukarı çekilmiş
kalt gezogen soğuk çekilmiş
kaltgereckt soğuk çekilmiş
kaltgezogen soğuk çekilmiş
0.003s