2 direkte Treffer gefunden für: tarımsal


51 indirekte Treffer gefunden für: tarımsal

Deutsch Türkisch
Abfälle, landwirtschaftliche~ {sub} {pl} tarımsal atıklar
die Ackerbauforschung {sub} {f} tarımsal araştırma
ackerisches Verfahren {sub} {n} tarımsal yöntem
der Agrarkredit {sub} {m} tarımsal kredi
die Agrarproduktion {sub} {f} tarımsal üretim
das Agrarunternehmen {sub} {n} tarımsal işletme
die Agrohydrologie {sub} {f} tarımsal su bilimi
agronomischer Ertrag {sub} {m} tarımsal verim
die Agrotechnik {sub} {f} tarımsal teknik
agrotechnischer Pass {sub} {m} tarımsal teknik pasaportu
agrotechnischer Termin {sub} {m} tarımsal teknik randevusu
agrotechnisches Niveau {sub} {n} tarımsal teknik seviyesi
der Agroterrorismus {sub} {m} tarımsal terörizm
der Agrotourismus {sub} {m} tarımsal turistlik
die Bauerlaubnis {sub} {f} tarımsal ruhsat
das Bauernanwesen {sub} {n} tarımsal mülk
Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs tarımsal işletme yönetimi
Hypothek auf landwirtschaftlich genutztem Grundbasis {v} tarımsal amaçla kullanılan arazi üzerini ipotek
die Impfung {sub} {f} [Med.] tarımsal aşılama
Investitionen in Landwirtschaft tarımsal yatırımlar
die Landarbeit {sub} {f} tarımsal emek
die Landtechnik {sub} {f} tarımsal yöntem
der Landwarenhandel {sub} {m} tarımsal ürünler ticareti
landwirtschaftlich genutzt werden {v} tarımsal amaçla kullanılmak
landwirtschaftliche- tarımsal-
landwirtschaftliche Betriebsfläche {sub} {f} tarımsal faaliyet alanı
landwirtschaftliche Betriebsfläche {sub} {f} tarımsal işletme alanı
landwirtschaftliche Bevölkerung {sub} {f} tarımsal nüfus
landwirtschaftliche Erträge {sub} {pl} tarımsal verimler
landwirtschaftliche Erzeugnisse {sub} {pl} tarımsal ürünler
landwirtschaftliche Fläche {sub} {f} tarımsal alan
landwirtschaftliche Fläche {sub} {f} tarımsal bölge
landwirtschaftliche Gebäude {sub} {n} tarımsal bina
landwirtschaftliche Geräte {sub} {pl} tarımsal aletler
landwirtschaftliche Hypothek {sub} {f} tarımsal ipotek
landwirtschaftliche Leistungsschau {sub} {f} tarımsal ürünler fuarı
landwirtschaftliche Lohnarbeit {sub} {f} tarımsal işçilik
landwirtschaftliche Produkte {sub} {pl} tarımsal ürünler
landwirtschaftliche Produktion {sub} {f} tarımsal üretim
landwirtschaftliche Produktionsfaktoren {sub} {pl} tarımsal üretim faktörleri
landwirtschaftliche Produktivität {sub} {f} tarımsal üretim verimliliği
landwirtschaftliche Zentren {sub} {pl} tarımsal merkezler
landwirtschaftlicher Betrieb {sub} {m} tarımsal işletme
landwirtschaftlicher Betriebshelfer {sub} {m} tarımsal işletme yardımcısı
landwirtschaftlicher Ertrag {sub} {m} tarımsal getiri hasılat
landwirtschaftlicher Erzeugerpreis tarımsal üretici fiyatı
landwirtschaftlicher Kredit {sub} {m} tarımsal kredi
Landwirtschaftlicher Verwalter {sub} {m} tarımsal yönetici
landwirtschaftliches Anwesen {sub} {n} tarımsal mülk
landwirtschaftliches Darlehen {sub} {n} tarımsal kredi
landwirtschaftliches Einkommen {sub} {n} tarımsal gelir
0.003s