7 direkte Treffer gefunden für: sıcaklık


77 indirekte Treffer gefunden für: sıcaklık

Deutsch Türkisch
adiabatischer Temperaturgradient {sub} {m} sıcaklık farklılığı
die Bezugstemperatur {sub} {f} sıcaklık çekiş ısısı
Celsius, Grad- {sub} {m} sıcaklık birimi
diatherman {adj} sıcaklık geçirici
Einheit der Wärmemenge {sub} {f} sıcaklık birimi
der Heizwert {sub} {m} sıcaklık kıymeti
das Hitzegefühl {sub} {n} sıcaklık hissi
der Hitzegrad {sub} {m} sıcaklık derecesi
die Hitzegrade {sub} {pl} sıcaklık dereceleri
der Hitzeschlag {sub} {m} sıcaklık çarpması
die Hitzewarnung {sub} {f} sıcaklık ikazı
die Pyroelektirizität {sub} {f} sıcaklıkla üreyen elektrik
pyroelektrisch {adj} sıcaklıkla elektrik üretimi
die Pyroleitfähigkeit {sub} {f} sıcaklıkla iletkenlik
die Pyrolyse {sub} {f} sıcaklıkla ayrışma
sich warm anfühlen {v} sıcaklık hissi vermek
die Temperatur {sub} {f} [Wärmegrad] sıcaklık derecesi
die Temperatur {sub} {f} sıcaklık derecesi
die Temperaturabnahme {sub} {f} sıcaklık düzmesi
die Temperaturdehnzahl {sub} {f} [Ingenieurwesen] sıcaklık genleşme katsayısı
die Temperaturdifferenz {sub} {f} sıcaklık farkı
der Temperatureinfluss {sub} {m} sıcaklık derecesi
die Temperaturen {sub} {pl} sıcaklıklar
die Temperaturerhöhung {sub} {f} sıcaklık yükselmesi
die Temperaturerniedrigung {sub} {f} sıcaklık alçalması
das Temperaturgefälle {sub} {n} sıcaklık düşme miktarı
das Temperaturgefälle {sub} {n} sıcaklık farkı
der Temperaturgrad {sub} {m} sıcaklık derecesi
die Temperaturkurve {sub} {f} sıcaklık eğrisi
das Temperaturmessgerät {sub} {n} sıcaklık ölçme cihazı
die Temperaturmessung {sub} {f} sıcaklık ölçme
der Temperaturregler {sub} {m} sıcaklık regülatörü
der Temperaturschreiber {sub} {m} sıcaklık kaydedici
die Temperaturskala {sub} {f} sıcaklık derece taksimatı
die Temperaturskala {sub} {f} sıcaklık ölçeği
der Temperatursprung {sub} {m} sıcaklık sıçraması
die Temperaturstrahlung {sub} {f} sıcaklık intişarı
der Temperaturunterschied {sub} {m} sıcaklık düşme miktarı
die Temperaturverminderung {sub} {f} sıcaklık azalması
die Temperaturveränderung {sub} {f} sıcaklık değişmesi
der Temperaturwechsel {sub} {m} sıcaklık değişme
das Thermion {sub} {n} sıcaklık iyonu
thermionisch {adj} sıcaklıktan akım doğuran
thermionisch {adj} sıcaklıktan doğan akım
das Thermoelement {sub} {n} sıcaklık pili
die Thermokraft {sub} {f} sıcaklık kuvveti
die Thermometrie {sub} {f} sıcaklık ölçümü
thermometrisch {adj} sıcaklık ölçümü ile ilgili
die Wärme {sub} {f} sıcaklık ısı
Wärme ausstrahlen sıcaklık yaymak
die Wärmeabgabe {sub} {f} [Freisetzung] sıcaklık verme
absolute Nullpunkt en düşük sıcaklık
die Abwärme {sub} {f} artık sıcaklık
die Abwärme {sub} {f} atık sıcaklık
die Abwärme {sub} {f} dışarı atılan sıcaklık
die Artwärme {sub} {f} izafi sıcaklık
die Außentemperatur {sub} {f} dış sıcaklık
behagliche Wärme {sub} {f} hoş sıcaklık
die Eigentemperatur {sub} {f} normal sıcaklık
die Eigenwärme {sub} {f} özgül sıcaklık
erbarmungslose Hitze {sub} {f} acımasız sıcaklık
erdrückende Hitze {sub} {f} bunaltıcı sıcaklık
gebundene Wärme {sub} {f} bağıl sıcaklık
gebundene Wärme {sub} {f} sıcaklık
gesunde gleichförmige Hitze {sub} {f} sağlıklı sabit sıcaklık
die Glut {sub} {f} şiddetli sıcaklık
die Glühhitze {sub} {f} aşırı sıcaklık
intensive Hitze {sub} {f} yoğun sıcaklık
kritische Temperatur {sub} {f} kritik sıcaklık
mittlere Temperatur {sub} {f} ortalama sıcaklık
die Rotglut {sub} {f} kızıl sıcaklık
spezifische Wärme {sub} {f} özgül sıcaklık
die Stauhitze {sub} {f} çatı altında oluşan sıcaklık
die Strahlwärme {sub} {f} yayılan sıcaklık
die Tropenhitze {sub} {f} tropik sıcaklık
tropische Hitze {sub} {f} tropik sıcaklık
verlorene Wärme {sub} {f} kayıp sıcaklık
0.004s