6 direkte Treffer gefunden für: sözlük


62 indirekte Treffer gefunden für: sözlük

Deutsch Türkisch
der Anlaut {sub} {m} [Grammatik] sözlük veya hecenin ilk sesi
Ersteller eines Wörterbuches {sub} {m} sözlük hazırlayan kişi
die Glossare {sub} {pl} sözlükler
in einem Lexikon nachschlagen {v} sözlükte bakmak
das Lexem {sub} {n} [Grammatik] sözlük birimi
die Lexika {sub} {pl} sözlükler
lexikalisch {adj} sözlük biçiminde
lexikalisch {adj} sözlükle ilgili
lexikalische Analyse {sub} {f} sözlüksel analiz
lexikalische Einheit {sub} {f} sözlüksel birim
lexikalischer Analysator {sub} {m} sözlüksel analizci
lexikalischer Scanner {sub} {m} sözlüksel tarayıcı
lexikalisches Analyseprogramm {sub} {n} sözlüksel analiz programı
lexikalisches Inventar {sub} {n} sözlüksel envanter
lexikalisieren {v} sözlükselleşmek
die Lexikalisierung {sub} {f} sözlükselleşme
die Lexiken {sub} {pl} sözlükler
der Lexikograf {sub} {m} sözlük yazarı
der Lexikograf {sub} {m} sözlükçü
die Lexikografie {sub} {f} sözlük bilgisi
die Lexikografie {sub} {f} sözlük yapımı
die Lexikografie {sub} {f} sözlükçülük
lexikografisch {adj} sözlük bilgisi ile ilgili
lexikografisch {adj} sözlük bilgisi konusunda
der Lexikograph {sub} {m} sözlük yapımında çalışan kişi
die Lexikographie {sub} {f} sözlük yapımcılığı
die Lexikographin {sub} {f} sözlük yapımcısı bayan
lexikographisch {adj} sözlük yapımı ile ilgili
der Lexikologe {sub} {m} sözlük uzmanı
die Lexikologie {sub} {f} sözlükbilim
der Lexikoneintrag {sub} {m} sözlük kaydı
das Wortfeld {sub} {n} [Grammatik] sözlüksel alan
die Wortforschung {sub} {f} [Grammatik] sözlük bilimi
die Wörterbuchsuche {sub} {f} sözlük arama
die Wörterbuchsuche {sub} {f} sözlükte arama
die Wörterbücher {sub} {pl} sözlükler
das Arabischwörterbuch {sub} {n} Arapça sözlük
automatisches Wörterbuch {sub} {n} otomatik sözlük
bebildertes Lexikon {sub} {n} resimli sözlük
das Bildwörterbuch {sub} {n} resimli sözlük
das Bulgarischwörterbuch {sub} {n} bulgarca sözlük
computerisiertes Wörterbuch {sub} {n} bilgisayarla sözlük
Deutsch-Englisches Wörterbuch {sub} {n} Almanca-İngilizce sözlük
das Deutschwörterbuch {sub} {n} Almanca sözlük
das Diktionär {sub} {n} yabancı dilde sözlük
das Dänischwörterbuch {sub} {n} Danimarkaca sözlük
ein gutes Wörterbuch iyi bir sözlük
ein lebendes Lexikon yaşayan sözlük
ein wandelndes Lexikon değişken bir sözlük
einsprachiges Wörterbuch {sub} {n} tek dilli sözlük
elektronisches Wörterbuch {sub} {n} elektronik sözlük
das Englischwörterbuch {sub} {n} İngilizce sözlük
das Erotikwörterbuch {sub} {n} seksi sözlük
etymologisches Wörterbuch {sub} {n} etimolojik sözlük
das Fachwörterbuch {sub} {n} bir dalda hazırlanmış sözlük
das Fachwörterbuch {sub} {n} teknik sözlük
das Finnischwörterbuch {sub} {n} Fince sözlük
das Fremdwörterbuch {sub} {n} yabancı kelimeler sözlük
das Glossar {sub} {n} tefsirli sözlük
das Glossar {sub} {n} yorumlamalı sözlük
das Griechischwörterbuch {sub} {n} Yunanca sözlük
das Großwörterbuch {sub} {n} büyük sözlük
0.005s