Keine direkten Treffer gefunden für: karşılığı

Deutsch Türkisch

46 indirekte Treffer gefunden für: karşılığı

Deutsch Türkisch
belohnen {v} [belohnte, hat belohnt] karşılığı vermek
besichertes Darlehen {sub} {n} karşılığı olan ikraz
bezahlt bekommen {v} karşılığı almak
die Deckungsforderung {sub} {f} karşılığın istenmesi
den verdienten Lohn erhalten karşılığı görmek
eingedeckt {adj} karşılığı olan
Ersatz fordern karşılığı istemek
Ersatz leisten karşılığı vermek
es wieder gut machen karşılığı vermek
gedeckte Position {sub} {f} karşılığı mevcut pozisyon
gedeckte Risiken {sub} {pl} karşılığı mevcut riskler
gedeckter Kredit {sub} {m} karşılığı olan kredi
gegen karşılığında
lohnen {v} [sich ~] karşılığı vermek
mangels Gegenleistung karşılığı olmadığından
mit Deckung versehen karşılığı gösterilmiş
die Redegewandtheit {sub} {f} karşılığı hazır olma
verlohnen {v} karşılığı vermek
die Verlohnung {sub} {f} karşılığı verme
Zahlung des Gegenwerts {sub} {f} karşılığı ödeme
die Akkordparallele {sub} {f} akort karşılığı
die Antikathode {sub} {f} katot karşılığı
das Arbeitseinkommen {sub} {n} çalışma karşılığı
das Arbeitsentgelt {sub} {n} çalışma karşılığı
auf Kaution depozito karşılığı
der Aufwendungsersatz {sub} {m} harcama karşılığı
die Bardeckung {sub} {f} peşin karşılığı
das Benutzungsentgelt {sub} {n} kullanma karşılığı
Deckung des Schecks {sub} {f} çekin karşılığı
Deckung Kosten maliyetin karşılığı
Deckung von Wertpapieren {sub} {f} hisse senetleri karşılığı
die Dividendendeckung {sub} {f} temettü karşılığı
die Dubiosenrückstellung {sub} {f} şüpheli alacaklar karşılığı
die Garantiemittel {sub} {f} garanti karşılığı
die Gefälligkeitsdeckung {sub} {f} hatır karşılığı
gegen Annahme kabul karşılığı
gegen Barzahlung nakit ödeme karşılığı
gegen Kasse nakit karşılığı
gegen sofortige Kasse peşinat karşılığı
die Golddeckung {sub} {f} altın karşılığı
hauptamtlich {adj} ücret karşılığı
die Instandhaltungskostensrücklage {sub} {f} bakım ve onarım karşılığı
die Kapitaldecke {sub} {f} sermaye karşılığı
die Kreditbesicherung {sub} {f} kredi karşılığı
die Kreditvaluta {sub} {f} kredi karşılığı
mietweise {adv} kira karşılığı
0.003s