Keine direkten Treffer gefunden für: kapanm

Deutsch Türkisch

43 indirekte Treffer gefunden für: kapanm

Deutsch Türkisch
abgedreht {adj} kapanmış
abgeschlossen {adj} kapanmış
abgeschlossenes Konto {sub} {n} kapanmış hesap
der Abschaltdruck {sub} {m} kapanma basıncı
die Abschaltleistung {sub} {f} kapanma gücü
das Abschaltmoment {sub} {n} kapanma momenti
die Abschließung {sub} {f} kapanma
auslaufender Hof {sub} {m} kapanması yakın çiftlik
der Ausschaltverzug {sub} {m} kapanma gecikmesi
die Ausschalzeit {sub} {f} kapanma müddeti
aussperren {v} [sich] kapanmak
bewölken {v} [sich ~] kapanmak
eingehen {v} [Unternehmen] kapanmak
einklinken {v} [Tür etc.] kapanmak
erloschene Firma {sub} {f} kapanmış firma
heilen {v} kapanmak
Konto abgeschlossen kapanmış hesap
kurz vor Toresschluss kapanmadan az önce
offen stehen {v} kapanmamak
die Polizeistunde {sub} {f} kapanma saati
reizlose Wunde {sub} {f} kapanmış olan yara
rückständig {adj} kapanmamış
schließen {v} [schloss, hat geschlossen] kapanmak
der Schluss {sub} {m} kapanma
der Schnapper {sub} {m} kapanma sesi
sich bedecken {v} kapanmak
die Sperrstunde {sub} {f} kapanma saati
die Sperrung {sub} {f} kapanma
Toleranz des Schließmaßes {sub} {f} kapanma ihtiyat payı
trüben {v} [sich ~: Himmel] kapanmak
der Ulkus {sub} {m} [Med.] kapanmayarak dokuları bozan yara
ungedeckt {adj} kapanmamış
verheilen {v} [Med.: verheilte, hat verheilt] kapanmak
verheilen {v} [Med.: verheilte, hat verheilt] kapanması
verheilt {adj} [Wunde] kapanmış
vernarben {v} [vernarbte, hat vernarbt] kapanmak
vernarbt {adj} kapanmış
der Verschluss {sub} {m} kapanma
die Verstopfung {sub} {f} kapanma
zugehen {v} [sich schließen lassen] kapanmak
zuklappen {v} [klappte zu, hat zugeklappt] kapanmak
zuwachsen {v} [wuchs zu, ist zugewachsen] kapanmak
zuwehen {v} [wehte zu, hat zugeweht] kapanmak
0.003s