3 direkte Treffer gefunden für: herab


56 indirekte Treffer gefunden für: herab

Deutsch Türkisch
herabbewegen {v} aşağıya doğru hareket ettirmek
herabbewegen {v} [sich~] aşağıya doğru hareket etmek
herab strahlen {v} yukarıdan aşağıya ışın salmak
die herabblasen {sub} {f} yukarıdan aşağıya üflemek
herabblicken {v} aşağılamak
herabblicken {v} tepeden bakmak
die herabbringen {sub} {f} yukarıdan aşağıya getirmek
herabdrücken {v} azaltmak
herabdrücken {v} aşağıya doğru bastırmak
herabdrücken {v} bastırmak
herabdrücken {v} indirmek
herabfallen {v} aşağıya düşmek
herabfallen {v} düşmek
herabfallen {v} yukarıdan aşağıya düşmek
herabgehen {v} inmek
herabgesetzt {adv} indirgenmiş
herabgesetzte indirgenmiş
herabgesetzte Preise {sub} {pl} düşürülmüş fiyatlar
herabgesetzte Sauerstoffsättigung {sub} {f} azaltılmış oksijen doyumu
herabgesetzte Ware {sub} {f} indirimli eşya
herabgesetzte Waren {sub} {pl} indirimli eşyalar
herabgesetzter Artikel {sub} {f} indirimli eşya
herabgesetzter Preis {sub} {m} indirimli fiyat
herabgesetzter Tarif {sub} {m} indirimli tarife
herabgesetzter Wert {sub} {m} indirimli değer
herabgesetztes Gehalt {sub} {n} düşürülümüş aylık geliri
herabgestiegen aşağı inmiş
herabgestimmt {adj} kederli
die Herabgestimmtheit {sub} {f} kederlilik
herabgleiten {v} aşağı kaymak
die Herabgruppierung {sub} {f} grubunu indirgemek
herabgucken {v} aşağılayarak bakmak
herabgucken {v} küçümseyerek bakmak
herabhandeln {v} pazarlıkla fiyatını indirmek
herabheben {v} yukarı kaldırmak
herabholen {v} indirmek
herabhängen {v} sarkmak
herabhängen lassen {v} sarkıtmak
herabhängend {adj} sarkık
herabhängende Zügel {sub} {m} aşağı sarkık dizgin
herabhängender {adj} daha sarkık
herabhängendste {adj} en sarkık
herabklettern {v} aşağıya tırmanmak
herabkommen {v} inmek
herabkommen {v} sefalete düşmek
herabkühlen {v} [auf einer bestimmten Temperatur halten] belli bir ısıda tutmak
die Herablasseinrichtung {sub} {f} sarkıtma düzeni
herablassen {v} [sich zu etw ~: figürlich] bir şeyi yapmaya tenezzül etmek
herablassen {v} aşağı bırakmak
herablassen {v} indirmek
herablassen {v} sarkıtmak
hängt herab [er, sie, es~] aşağı sarkıyor
von oben herab [behandeln] hor bakarak
von oben herab [behandeln] yukarıdan bakarak
von oben herab [verächtlich] tepeden bakarak
von unten herab aşağıdan itibaren
0.003s