18 direkte Treffer gefunden für: girişim


77 indirekte Treffer gefunden für: girişim

Deutsch Türkisch
agieren {v} [agierte, hat agiert: handeln, tätig sein] girişimde bulunmak
Änderung der Schwebungsfrequenz {sub} {f} girişim frekansı değiştirilmesi
die Bestrebungen {sub} {pl} girişimler
eine Aktion starten {v} girişimde bulunmak
der Existenzgründer {sub} {m} girişimci
der Finanzmann {sub} {m} girişimci
die Initiationsphase {sub} {f} girişimde bulunma safhası
initiativ {adj} girişimci
initiativ werden {v} girişimde bulunmak
Initiative ergreifen {v} girişimde bulunmak
die Initiativgruppe {sub} {f} girişim grubu
der İnitiativkreis {sub} {m} girişim çevresi
das Initiativorgan {sub} {n} girişim organı
die Initiatorlogik {sub} {f} girişimci mantığı
die Initiatorverstellung {sub} {f} girişimci tanıtımı
Initiieren {v} girişimde bulunmak
die Interferenzerscheinung {sub} {f} girişim olayı
das Interferenzfilter {sub} {n} girişim filtresi
die Interferenzkurve {sub} {f} girişim eğrisi
die Interferenzkurven {sub} {pl} girişim eğrileri
die Interferenzlinien {sub} {pl} girişim çizgileri
das Interferenzmikroskop {sub} {n} girişim mikroskobu
das Interferenzmuster {sub} {n} girişim örneği
der Interferenzpegel {sub} {m} girişim seviyesi
der Interferenzpunkt {sub} {m} girişim noktası
das Interferenzrefraktometer {sub} {n} girişim refraktometresi
das Interferenzspektroskop {sub} {n} girişim spektroskopu
der Interferenzstreifen {sub} {m} girişim bandı
das Interferogramm {sub} {n} girişim ölçme aleti
das Interferometer {sub} {n} girişim ölçer
der Kapitalanleger {sub} {m} girişimci
das Kapitalmarktpublikum {sub} {n} girişimciler
der Kaufmannsgeist {sub} {m} girişimci ruhu
die Schwebungsamplitude {sub} {f} girişim frekansı
sich unterstehen {v} girişimde bulunmak
der Tatendrang {sub} {m} girişim hevesi
der Tatendrang {sub} {m} girişimcilik
der Tatendurst {sub} {m} girişim ruhu
der Tatendurst {sub} {m} girişimci ruh
die Tatkraft {sub} {f} girişim ruhu
tätig {adj} girişimde bulunan
unternahm [er, sie, es~] girişimde bulunmuştu
unternehmen {v} [unternahmt, hat unternommen] girişimde bulunmak
unternehmend {adj} girişimci
der Unternehmer {sub} {m} girişimci
die Unternehmerin {sub} {f} [weiblich] girişimci
unternehmerische Entscheidung {sub} {f} girişimci kararı
unternehmerische Entscheidungen {sub} {pl} girişimci kararları
unternehmerische Freiheit {sub} {f} girişimci serbestliği
unternehmerische Fähigkeiten {sub} {pl} girişimci yetenekleri
unternehmerische Initiative {sub} {f} girişimci atılımı
addierende und multiplizierende Interferenz {sub} {f} toplayan ve çarpan girişim
anpassungsfähige Interaktion {sub} {f} uyumlu girişim
die Arbeitsgemeinschaft {sub} {f} ortak girişim
das Beteiligungsgeschäft {sub} {n} ortak girişim
die Demarche {sub} {f} diplomatik girişim
der Ritt auf der Klinge sonu belirsiz girişim
edle Tat {sub} {f} asil girişim
die Eigeninitiative {sub} {f} özgirişim
eine gewagte Handlung cesaretli bir girişim
das Einzelunternehmen {sub} {n} bireysel girişim
das Einzelunternehmen {sub} {n} tek kişilik girişim
das Einzelunternehmen {sub} {n} özel girişim
erfolgloses Unterfangen {sub} {n} başarısız girişim
feige Handlung {sub} {f} korkak girişim
das Filialunternehmen {sub} {n} şubeli girişim
die Gelegenheitsgesellschaft {sub} {f} ortak girişim
das Gemeinschaftsunternehmen {sub} {n} ortak girişim
geschichtliche Tat {sub} {f} tarihsel girişim
die Handelsunternehmung {sub} {f} ticari girişim
die Interaktion {sub} {f} ortak girişim
die Intersymbolinterferenz {sub} {f} simgelerarası girişim
das Kompaniegeschäft {sub} {n} ortak girişim
das Kooperationsvorhaben {sub} {n} ortak girişim
kühnes Unternehmen {sub} {n} cesur girişim
das Mammutunternehmen {sub} {n} dev girişim
mittelständisch {adj} [-er Betrieb] orta ölçekli girişim
0.005s