3 direkte Treffer gefunden für: böbrek


76 indirekte Treffer gefunden für: böbrek

Deutsch Türkisch
der Acajoubaum {sub} {m} böbrek şeklinde meyve veren ağaç
der Acajoubaumnuss {sub} {m} böbrek ağacı cevizi
adrenal böbrek üstü beziyle ilgili
die Adrenaldrüse {sub} {f} böbrek üstü bezi
adrenale Hormone {sub} {pl} böbrek üstü bezi hormonları
die Adrenalektomie {sub} {f} böbrek üstü bezini ameliyatla alma
die Adrenocorticosteroide {sub} {pl} böbreküstü bezi hormonları
das adrenocorticotrop {sub} {n} böbreküstü bezinde değişiklik
Adrenocorticotropes Hormon {sub} {n} böbreküstü bezinde değişiklik yapan hormon
das Adrenocorticotropin {sub} {n} böbreküstü bezinde değişiklik yapan hormon
adrenokortikal böbreküstü ile ilgili
adrenokortikale Fettsucht {sub} {f} böbreküstü yağlanması
adrenokortikotrop böbreküstü bezini etkileyen
adrenokortikotrop Hormon {sub} {n} böbreküstü bezini etkileyen hormon
das Adrenolytikum {sub} {n} böbreküstü bezini etkileyen maddeleri yok eden ilaç
das Adrenosteron {sub} {n} böbreküstü bezinde erkeklik hormonu
das adrenotrop {sub} {n} [adrenalotrop] böbreküstü bezini etkileyici
das Adrenotrophin {sub} {n} böbreküstü bezini etkileyici
akute Niereninsuffizienz {sub} {f} böbrek yetmezliği
der Aldosteronismus {sub} {m} böbreküstü bezesinin fazla steroid hormonu salgılaması
auf die Nebennierenrinde wirkend böbreküstü bezi kabuğunu etkilemek
bakterielle Entzündung des Nierenbeckens {sub} {f} böbrek leğeninin bakteriyet iltihabı
die Dekapsulation {sub} {f} böbrek kapsülünü ameliyatla almak
die Dialyse {sub} {f} [Med.] böbrek hastalarında kan yıkama
das Epinephrom {sub} {n} [veraltete Bezeichnung für die Nebenniere] böbreküstü bezi
Epoetin beta {sub} {n} böbrek hastalıklarından doǧan kansızlıǧa karşı kullanılan ilaç
extrarenal {adj} [außerhalb der Niere] böbrek dışında
extrarenale Anurie böbrek dışı idrar tutulması
die Glomerulonephritis {sub} {f} böbrek iltihabı
der Glomerulus {sub} {m} böbrek kan damarı yumağı
glomerulär {adj} böbrek kan damarı yumağı ile ilgili
glomeruläre Filtrationsrate {sub} {f} böbrek kan süzme oranı
glomeruläres Filtratvolumen {sub} {n} böbrek kan süzme hacmi
der Glomerulärschaden {sub} {m} böbrek hasarı
der Grieß {sub} {m} [Med.] böbrek kumu
der Harnsand {sub} {m} [Med.] böbrek kumu
der Harntrakt {sub} {m} böbrekler ve idrar yolları
Hormon der Nebennierenrinde {sub} {n} böbreküstü bezi kabuğu hormonu
der Hyperkortizismus {sub} {m} [Überfunktion der Nebennierenrinde (NNR)] böbrek bezlerinin aşırı kortizol salgılaması
die Hypocitraturie {sub} {f} böbrek taşı rahatsızlığı
in der Nebenniere produziertes Hormon {sub} {n} böbreküstü bezinde oluşan hormon
in der Niere abgebaut böbrek tarafından atılır
die Kalknephrose {sub} {f} böbrekte kireç hasarı
die Litholyse {sub} {f} böbrek ve safra kesesi taşlarının ilaçla eritilmesi
die Lithotomie {sub} {f} [Med.] böbrek veya safra kesesinden ameliyatla taş alma
Lymphknoten der Nieren {sub} {m} böbreklerde lenf düğümü
die Nebenniere {sub} {f} [Med.] böbreküstü bezi
die Nebennieren {sub} {pl} [Med.] böbreküstü bezleri
das Nebennierenadenom {sub} {n} böbreküstü bezlerinde şişme
die Nebennierenblutung {sub} {f} böbreküstü bezi kanaması
die Nebennierendrüse {sub} {f} böbreküstü bezi bezesi
die Amyloidniere {sub} {f} dokuları sertleşen böbrek
breite Niere {sub} {f} geniş böbrek
die Doppelniere {sub} {f} çift böbrek
die Drosselniere {sub} {f} tek taraflı tıkanan böbrek
die Fettniere {sub} {f} yağ bağlamış böbrek
die Harnstauungsniere {sub} {f} idrar toplanan böbrek
die Kittniere {sub} {f} [Endzustand einer Nierentüberkulose] tüberküloz sonucu oluşan böbrek
die Klumpniere {sub} {f} topaklı böbrek
kurze Niere {sub} {f} kısa böbrek
künstliche Niere {sub} {f} suni böbrek
lange Niere {sub} {f} uzun böbrek
linke Niere {sub} {f} sol böbrek
die Narbenniere {sub} {f} yaralı böbrek
das Nierenkörperchen {sub} {n} küçük böbrek
das Nierentransplantat {sub} {n} nakil edilen böbrek
polyzystische Niere {sub} {f} çok kistli böbrek
rechte Niere {sub} {f} sağ böbrek
schlafende Niere {sub} {f} uyuyan böbrek
schmale Niere {sub} {f} ince böbrek
die Schrumpfniere {sub} {f} [Med.] küçülmüş böbrek
die Spenderniere {sub} {f} bağışlanan böbrek
stumme Niere {sub} {f} [funktionslose Niere] fonsiyonu olmayan böbrek
die Wanderniere {sub} {f} [Med.] sarkan böbrek
die Zuckerspeicherniere {sub} {f} şeker depolayan böbrek
die Zystenniere {sub} {f} kistli böbrek
0.005s