25 direkte Treffer gefunden für: atık


77 indirekte Treffer gefunden für: atık

Deutsch Türkisch
der Abdampf {sub} {m} atık buharı
der Abdampfdruck {sub} {m} atık buhar basıncı
die Abdampfenergie {sub} {f} atık buhar enerjisi
der Abdampfentöler {sub} {m} atık buhardan yağ ayırıcı
der Abdampfflansch {sub} {m} atık gaz bağlantı halkası
die Abdampfflut {sub} {f} atık buhar yayılımı
das Abdampfgehäuse {sub} {n} atık buhar kabı
die Abdampfhaube {sub} {f} atık buhar kapağı
die Abdampfheizung {sub} {f} atık buhar ile ısıtma
der Abdampfinjektor {sub} {m} atık gaz enjektörü
die Abdampfkapelle {sub} {f} atık gaz kanalı
der Abdampfkessel {sub} {m} atık buhar kazanı
der Abdampfkolben {sub} {m} atık buhar pistonu
die Abdampfkraftanlage {sub} {f} atık buhar terminali
der Abdampfkrümmer {sub} {m} atık buhar dirseği
die Abdampfleitung {sub} {f} atık buhar boru tesisatı
die Abdampfmenge {sub} {f} atık buhar miktarı
die Abdampfnässe {sub} {f} atık buhar ıslaklığı
die Abdampfqualität {sub} {f} [Trockenheitsgrad] atık buhar kuruluk derecesi
der Abdampfquerschnitt {sub} {m} atık buhar çıkış kesiti
das Abdampfrohr {sub} {n} atık buhar borusu
der Abdampfschieber {sub} {m} atık buhar sürgüsü
der Abdampfstrom {sub} {m} [Volumen] atık buhardan üretilen elektrik
der Abdampfstutzen {sub} {m} atık buhar bağlantısı
die Abdampftemperatur {sub} {f} atık buhar harareti
der Abdampftrichter {sub} {m} atık buhar hunisi
die Abdampfturbine {sub} {f} atık buhar türbini
das Abdampfventil {sub} {n} atık buhar supabı
die Abdampfverbindung {sub} {f} atık buhar bağlantısı
der Abdampfverlust {sub} {m} atık buhar kaybı
der Abdampfverlust {sub} {m} atık buhar zaiyatı
die Abdampfverwertung {sub} {f} atık buhar değerlendirmesi
das Abdampfvolumen {sub} {n} atık buhar hacmi
der Abdampfvolumenstrom {sub} {m} atık buhar çıkış hacmi
die Abdampfvorrichtung {sub} {f} atık buhar düzeni
der Abdampfvorwärmer {sub} {m} atık buhar ön ısıtıcısı
Abfall deponieren atıkları depolamak
Abfall lagern atıkları depolamak
Abfall verwerten atıkları arıtmak
der Abfallbehälter {sub} {m} atık kutusu
der Abfallbehälter {sub} {m} atıklık
das Abfalleisen {sub} {n} atık demir
das Abfalleiweiß {sub} {n} atık protein
das Abfallfett {sub} {n} atık yağ
das Abfallholz {sub} {n} atık ağaç
der Abfallkasten {sub} {m} atık kutusu
der Abfallkasten {sub} {m} atıklık
die Abfallkohle {sub} {f} atık kömür
das Abfallpapier {sub} {n} atık kâğıt
das Abfallprodukt {sub} {n} atık ürün
die Abfallprodukte {sub} {pl} atık ürünler
die Abbremsautomatik {sub} {f} kesilme otomatiği
Abfall, atomarer~ {sub} {m} nükleer atık
Abfall, fester~ {sub} {m} katı atık
Abfall, flüssiger~ {sub} {m} sıvı atık
Abfall, gefährlicher~ {sub} {m} tehlikeli atık
Abfall, hochradioaktiver~ {sub} {m} yüksek radyasyonlu atık
Abfall, industrieller~ {sub} {m} endüstriyel atık
Abfall, leicht entzündlicher~ {sub} {m} çabuk yanabilen atık
Abfall, medizinischer~ {sub} {m} tıbbi atık
die Abhängigkeitsgrammatik {sub} {f} bağımsal dil bilgisi
die Abhängigkeitsgrammatik {sub} {f} bağımsal gramatik
die Abrichtkinematik {sub} {f} planyalama kinematiği
die Abschaltautomatik {sub} {f} kapatma otomatiği
die Abschaltautomatik {sub} {f} kesme otomatiği
abscheuliche Kreatur {sub} {f} iğrenç yaratık
abstrakte Mathematik {sub} {f} temel ilişkilere dayanan somut matematik
die Abtauautomatik {sub} {f} eritici otomatik
die Abtauautomatik {sub} {f} çözülme otomatiği
Abteilung für Versicherungsmathematik {sub} {f} sigorta matematiği bölümü
Abteilung Informatik {sub} {f} bilgi işlem bölümü
Abteilung Informatik {sub} {f} bilişim bölümü
Abteilung Informatik {sub} {f} informatik bölümü
achromatisch {adj} akromatik
achromatisch {adj} kromatik
achromatisches akromatik
die Achs-Elastokinematik {sub} {f} eksenek elestiki kinematik
0.004s