7 direkte Treffer gefunden für: Katastrophe


73 indirekte Treffer gefunden für: Katastrophe

Deutsch Türkisch
die Katastrophen {sub} {pl} afetler
die Katastrophen {sub} {pl} facialar
Katastrophen- facia-
der Katastrophenalarm {sub} {m} afet alarmı
der Katastrophenalarm {sub} {m} felaket sireni
katastrophenartig {adj} feçi şekilde
katastrophenartig {adj} facia türünde
die Katastrophendeckung {sub} {f} afetlere karşı sigorta
der Katastropheneinsatz {sub} {m} afet yardım çalışması
das Katastrophenereignis {sub} {n} felaket olay
der Katastrophenfall {sub} {m} felaket durum
der Katastrophenfilm {sub} {m} felaket filmi
der Katastrophenflug {sub} {m} facia uçuşu
der Katastrophenfonds {sub} {m} afet fonları
das Katastrophengebiet {sub} {n} afet bölgesi
das Katastrophengebiet {sub} {n} felaket bölgesi
das Katastrophengebiet {sub} {n} felaket bölgesi
katastrophenhaft [Adjektif] felaket şekilde
das Katastrophenhandbuch {sub} {n} facialar kitabı
die Katastrophenhilfe {sub} {f} felaket yardımı
das Katastrophenhochwasser {sub} {n} felaket sel
der Katastrophenhund {sub} {m} afet köpeği
der Katastrophenplan {sub} {m} afet planı
die Katastrophenpläne {sub} {pl} afet planları
die Katastrophenreaktion {sub} {f} katastrofik tepki
die Katastrophenreserve {sub} {f} afet rezervi
das Katastrophenrisiko {sub} {n} afet rizikosu
das Katastrophenrisiko {sub} {n} doğal riziko
die Katastrophenrücklage {sub} {f} afet tasarrufu
die Katastrophenrückversicherung {sub} {f} afet sigortası
der Katastrophenschaden {sub} {m} afet hasarı
die Katastrophenschadendeckung {sub} {f} afet hasarı karşılama
die Katastrophenschutz {sub} {f} afetten korunma
die Katastrophenschutz {sub} {f} faciadan korunma
der Katastrophenschutz {sub} {m} [Organisation] felaketten koruma önlemi
der Katastrophenschutz {sub} {m} afet önleme kurumu
der Katastrophenschutz {sub} {m} afet önleme tedbirleri
der Katastrophenschutzplan {sub} {m} felaketten koruma önlem planı
das Katastrophenszenario {sub} {n} afet senaryosu
die Katastrophentheorie {sub} {f} felaket teorisi
die Katastrophentheorie {sub} {f} kıyamet teorisi
der Katastrophentourismus {sub} {m} afet turizmi
die Katastrophenversicherung {sub} {f} afet sigortası
die Katastrophenvorsorge {sub} {f} afet önlemi
der Katastrophenzustand {sub} {m} felaket durumu
die Katastrophenübung {sub} {f} afet talimi
die Katastrophereaktion {sub} {f} katastrofik reaksiyon
angesichts der Katastrophe felaket karşısında
die Atomkatastrophe {sub} {f} atom felaketi
die Atomkatastrophe {sub} {f} nükleer felaket
die Brandkatastrophe {sub} {f} yangın felaketi
die Dürrekatastrophe {sub} {f} kuraklık felaketi
die Explosionskatastrophe {sub} {f} patlama felaketi
die Flutkatastrophe {sub} {f} sel felaketi
die Hochwasserkatastrophe {sub} {f} sel felaketi
die Hochwasserkatastrophe {sub} {f} su baskını
die Hochwasserkatastrophe {sub} {f} su taşması
die Hochwasserkatastrophe {sub} {f} tufan
die Hungerkatastrophe {sub} {f} açlık felaketi
die Klimakatastrophe {sub} {f} iklim felaketi
die Klimakatastrophe {sub} {f} çevre kirlenmesi sonucu iklimin değişmesi felaketi
die Lawinenkatastrophe {sub} {f} çığ felaketi
die Luftkatastrophe {sub} {f} hava felaketi
naturbedingte Katastrophe {sub} {f} doğa ile ilgili afet
die Naturkatastrophe {sub} {f} doğa felaketi
die Naturkatastrophe {sub} {f} doğal afet
die Naturkatastrophe {sub} {f} doğal felaket
die Naturkatastrophe {sub} {f} tabii afet
die Nuklearkatastrophe {sub} {f} nükleer felaket
Opfer einer Katastrophe bir felaket kurbanı
die Ölkatastrophe {sub} {f} petrol felaketi
die Reaktorkatastrophe {sub} {f} [Kernreaktor] reaktör faciası
die Reaktorkatastrophe {sub} {f} reaktör felaketi
0.003s