6 direkte Treffer gefunden für: resimler


43 indirekte Treffer gefunden für: resimler

Deutsch Türkisch
Bilder betrachten {sub} {pl} resimleri incelemek
Bilder formatieren {sub} {pl} resimleri formatlamak
Bilder in ein Buch kleben {sub} {pl} resimleri bir kitaba yapıştırmak
Bilder machen {v} resimler yapmak
Bilder verschieben {sub} {pl} resimleri kaydırmak
Bildern [den~] resimlere
die Bildernachschrift {sub} {f} resimlerle yazılan yazı
das Bilderschrift {sub} {n} resimlerle yazma şekil
die Bilderverehrung {sub} {f} resimlere tapma
die Bildtelegrafie {sub} {f} resimlerin telegrafik olarak gönderilmesi
das Bildtelegrafiegerät {sub} {n} resimlerin telegrafik gönderme aleti
der Bildteppich {sub} {m} resimlerle donatılarak dokunmuş halı
formatieren von Bildern {v} resimleri formatlamak
Geschichte in Bildern {sub} {f} resimlerle hikâye
illustrieren {v} resimlerle betimlemek
illustrierend {adj} resimlerle betimleyen
Verstehen von Bildern {sub} {n} resimleri anlamak
die Abziehbilder {sub} {pl} yapıştırma resimler
die Abziehbilder {sub} {pl} çıkartma resimler
die Auftragsfotografie {sub} {f} siparişle çekilen resimler
bewegliche Bilder {sub} {pl} hareketli resimler
Bildnerei der Geisteskranken {sub} {f} akıl hastalarının yaptıkları resimler
billige Bilder {sub} {pl} ucuz resimler
daumennagelgroße Bilder {sub} {pl} başparmak tırmağı büyüklüğünde resimler
die Fernbilder {sub} {pl} uzaktan resimler
die Fernsehbilder {sub} {pl} televizyonda görünen resimler
Gebühren und Abgaben harç ve resimler
die Glanzbilder {sub} {pl} renkli resimler
hochauflösende Bilder {sub} {pl} yüksek çözünürlükteki resimler
die Kruzifixe {sub} {pl} Hz İsa’yı çarmıhta gösteren heykel veya resimler
das Mindmap {sub} {n} düşünceleri aksettiren resimler
die Miniaturbilder {sub} {pl} minyatür resimler
die Nachbilder {sub} {pl} çoğaltılan resimler
die Schwingungen {sub} {pl} [Ton] titreşimler
die Sexbilder {sub} {pl} [Fotos] resimler
die Spukbilder {sub} {pl} hayalet resimler
tierisch gute Bilder {sub} {pl} çok muazzam resimler
die Trickbilder {sub} {pl} hünerli resimler
die Vibrationen {sub} {pl} titreşimler
die Vibratoren {sub} {pl} titreşimler
die Vollbilder {sub} {pl} tam resimler
die Wellen {sub} {pl} [Musik] titreşimler
zeichnerische Darstellungen {sub} {pl} temsili resimler
0.003s