Keine direkten Treffer gefunden für: (ko

Deutsch Türkisch

39 indirekte Treffer gefunden für: (ko

Deutsch Türkisch
aufstreifen {v} (kol, paça) sıvamak
der Behang {sub} {m} (köpek) sarkan kulak
belfern {v} (köpek) havlamak
der Bergkegel {sub} {m} (koni şeklindeki) dağ tepesi
blaffen {v} (köpek) havlamak
der Bombast {sub} {m} (konuşmada) ağdalı sözcükler kullanma
bulken {v} (kömür) dökmek
bölken {v} [(von Schafen) blöken] (koyunlar) melemek
changieren {v} (köpek) başka bir iz sürmek
einhelfen {v} (konuya girmeye) yardımcı olmak
einsingen {v} (koro) şarkı söyleyerek sesleri uydurmak
die Einzelstimme {sub} {f} (koroda, grupta) tek ses
die Endgerade {sub} {f} [Sport] (koşu ve atyarışı) son düzlük
frönen {v} (kötü bir şeye) bağımlı olmak
die gassi {sub} {f} (köpek) ihtiyaç
die gassi {sub} {f} (köpek) tuvalet
das Geheul {sub} {n} [Hund] (köpek) uluma
das Gelispel {sub} {n} (konuşma) fısıltı
der Geruchssinn {sub} {m} [bei Hunden] (köpeklerde) koklama duyusu
die Gestikulation {sub} {f} (konuşurken yapılan) jestler
das Gewinsel {sub} {n} (köpek) hırlama
Heulen {v} (köpek) ulumak
hineingeraten {v} (konuma) düşmek
Huch! [Interjektion] (korkunca söylenilen söz) eyvah!
hussen {v} [österr.: ugs.: aufwiegeln, hetzen] (köpeği) av esnasında galeyana getirmek
der Hänger {sub} {m} [ugs.: Vortrag etc.] (konuşmada) takılıp kalma
in ein Gespräch hereinplatzen {v} {ugs.} (konuşma esnasında) aniden gelerek rahatsız etmek
die Klemmhülse {sub} {f} [konisch] (konik) sıkıştırma kovanı
der Kommissär {sub} {m} [Kommisar] (komiserlik makamı sahibi) komiser
der Kommissärin {sub} {m} [Kommisarin] (komiserlik makamı sahibesi) komiser bayan
kusch! [Ausruf] (köpeğe verilen komut) sus!
kusch! [Ausruf] (köpeğe verilen komut) yat!
der Leberegel {sub} {m} (koyun gibi hayvanların karaciğerine yerleşen bir asalak) kelebek
der Ohrzwang {sub} {m} [Med.] (köpek) ve dışkulak iltihaplanması
der Qualm {sub} {m} (koyu) duman
schnapp! (köpeğe) tut!
schnapp! (köpeğe) yakala!
Wohlrichedes Veilchen {sub} {n} [Viola odorate] (kokulu) menekşe
betrügt er mich? (kocam) beni aldatıyormu?
0.001s