14 direkte Treffer gefunden für: çağrı


75 indirekte Treffer gefunden für: çağrı

Deutsch Türkisch
abberufend {adj} çağrılan
abgerufen çağrılmış
abrufbar {adj} çağrılabilir
abrufbarer Anteil {sub} {m} çağrılabilir bölüm
die Abrufdatei {sub} {f} çağrılan dosya
das Abruflesen {sub} {n} çağrı okuma
die Abrufmenge {sub} {f} çağrı miktarı
die Abrufmengen {sub} {pl} çağrı miktarları
die Abrufoperation {sub} {f} çağrı işlemi
die Abrufposition {sub} {f} çağrı pozisyonu
der Abrufpreis {sub} {m} çağrı fiyatı
die Abrufstatistik {sub} {f} çağrı istatistiği
die Abrufverarbeitung {sub} {f} çağrı işlemi
der Abrufwert {sub} {m} çağrı değeri
Adresse des gerufenen Anschlusses {sub} {f} çağrılan bağlantının adresi
der Angerufener {sub} {m} çağrılan
der Anruf {sub} {m} çağrım
die Anrufabsicht {sub} {f} çağrı niyeti
die Anrufadresse {sub} {f} çağrı adresi
die Anrufadresse {sub} {f} çağrı bulunağı
der Anrufbefehl {sub} {m} çağrı komutu
die Anrufbestätigung {sub} {f} çağrı onayı
der Anrufer {sub} {m} çağrı
die Anrufer {sub} {pl} çağrıcılar
die Anruferadresse {sub} {f} çağrı adresi
die Anruferin {sub} {f} [weiblich] çağrı
die Anruferinnen {sub} {pl} [weiblich] çağrıcılar
die Anruferkennung {sub} {f} çağrı tanıma
die Anruffolge {sub} {f} çağrı sırası
die Anruffrequenz {sub} {f} çağrı sırası
die Anrufglocke {sub} {f} çağrı çanı
die Anrufrate {sub} {f} çağrı oranı
das Anrufsignal {sub} {n} çağrı imi
das Anrufsignal {sub} {n} çağrı işareti
die Anrufwiederholung {sub} {f} çağrı yineleme
die Anrufzeit {sub} {f} çağrı süresi
die Appelfunktion {sub} {f} çağrı işlevi
die Appelle {sub} {pl} çağrılar
die Assoziation {sub} {f} çağrışım
das Assoziationsexperiment {sub} {n} çağrışım deneyi
die Assoziationsexperimente {sub} {pl} çağrışım deneyleri
das Assoziationslernen {sub} {n} çağrışımlı öğrenme
die Assoziationspsychologie {sub} {f} çağrışımcılık
die Assoziationsstörung {sub} {f} çağrışım bozukluğu
der Assoziationsversuch {sub} {m} çağrışım deneyi
der Assoziationsversuch {sub} {m} çağrışım testi
assoziativ {adj} çağrışımsal
assoziativ {adj} çağrısal
assoziative çağrışımsal
assoziative Reihung {sub} {f} çağrısal dizi
assoziative Veränderung {sub} {f} çağrışımsal değişim
amtlicher Aufruf {sub} {m} resmi çağrı
die Anleihekündigung {sub} {f} borcu ödemeye çağrı
Anruf an alle Schiffe {sub} {m} tüm gemilere çağrı
Anruf an alle Teilnehmer {sub} {m} tüm katılanlara çağrı
die Aufforderung {sub} {f} [nachdrücklicher] ısrarlı çağrı
Aufruf zur Diskussion {sub} {m} tartışmaya çağrı
Aufruf zur Wahl {sub} {f} seçime çağrı
die Aufrufüberdeckung {sub} {f} üst üste çağrı
ausdrückliche Aufforderung {sub} {f} açık çağrı
der Direktruf {sub} {m} doğrudan çağrı
das Direktrufnetz {sub} {n} doğrudan çağrı
die Einberufung {sub} {f} [von Soldaten] askere çağrı
der Einruf {sub} {m} ara çağrı
feierlicher Appell {sub} {m} törensel çağrı
förmliche Aufforderung {sub} {f} resmen çağrı
lediglich als Aufforderung sadece çağrı
letzte Aufforderung {sub} {f} son çağrı
der Makroaufruf {sub} {m} makro çağrı
namentlicher Aufruf {sub} {m} isimle çağrı
der Notruf {sub} {m} acil çağrı
öffentlicher Aufruf {sub} {m} resmi çağrı
der Protestruf {sub} {m} protestoya çağrı
der Rückruf {sub} {m} geriçağrı
der Sammelruf {sub} {m} toplu çağrı
0.005s