8 direkte Treffer gefunden für: yargılama


61 indirekte Treffer gefunden für: yargılama

Deutsch Türkisch
aburteilen {v} yargılamak
Beinträchtigung des Urteilsvermögens {sub} {f} yargılama yeteğinin azalması
das Erkenntnisverfahren {sub} {n} yargılama usulü
die Gerichtskosten {sub} {pl} yargılama giderleri
das Gerichtsverfahren {sub} {n} yargılama usulü
das Gerichtsverfahren {sub} {n} yargılama yöntemi
Gerichtsverfahren unterbrechen yargılama durdurmak
die Gerichtsverfassung {sub} {f} yargılama teşkilatı
das Gerichtsverfassungsgesetz {sub} {n} yargılama teşkilatı kanunu
Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung {sub} {f} yargılamanın aleniliği
Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung {sub} {f} yargılamanın halka açık olması
die Prozessbasis {sub} {f} yargılama esası
die Prozesshandlungsvoraussetzung {sub} {f} yargılama koşulları
die Prozesskosten {sub} {pl} yargılama giderleri
die Prozesskostenhilfe {sub} {f} yargılama masraflarına yardım
die Prozesskostenrechnung {sub} {f} yargılama giderleri hesabı
die Prozesskostenversicherung {sub} {f} yargılama masrafları sigortası
der Prozesskostenvorschuss {sub} {m} yargılama masrafları avansı
die Prozessordnung {sub} {f} Yargılama Usulü Kanunu
prozessual {adj} yargılama ile ilgili
die Prozessverantwortliche {sub} {f} yargılama sorumlusu (bayan)
der Prozessverantwortlicher {sub} {m} yargılama sorumlusu
das Prozessverfahren {sub} {n} yargılama usulü
die Prozessvertretung {sub} {f} yargılama vekili
die Prozeßbeendigung {sub} {f} [alte Schreibung] yargılama sonlandırma
der Prozeßbeteiligter {sub} {m} [alte Schreibung] yargılamaya katılan
der Prozeßbetrug {sub} {m} [alte Schreibung] yargılama hilesi
die Rechtsprechung {sub} {f} [juristisch] yargılama faaliyeti
die Rechtsprechungen {sub} {pl} [juristisch] yargılama faaliyetleri
richten {v} [Jura] yargılamak
die Sentenz {sub} {f} yargılama kararı
der Steckbrief {sub} {m} yargılama makamının kararının yerine getirilmesi konusunda yazdığı yazı
Stillstand des Verfahrens {sub} {m} yargılamanın durması
urteilen {v} [urteilte, hat geurteilt] yargılamak
die Urteilsschwäche {sub} {f} yargılama yetersizliği
die Urteilsschwäche {sub} {f} yargılama zayıflığı
die Urteilsstörung {sub} {f} yargılama bozukluğu
die Verfahrenshindernis {sub} {f} [Rechtswissenschaft] yargılama engeli
die Verfahrenskosten {sub} {pl} yargılama giderleri
die Verfahrenskosten {sub} {pl} yargılama masrafları
das Verfahrensrecht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] yargılama hukuku
verhandeln {v} [verhandelte, hat verhandelt] yargılamak
die Wiederaufnahme {sub} {f} yargılamanın yenilenmesi [law]
Wiederaufnahme des Verfahrens [Zivilprozess] yargılamanın yenilenmesi
das Wiederaufnahmeverfahren {sub} {n} yargılamanın yenilenmesi
das Abwesenheitsverfahren {sub} {n} gıyabında yargılama
das Abwesenheitsverfahren {sub} {n} gıyapta yargılama
das Anprangern {sub} {n} açıkça yargılama
die Anprangerung {sub} {f} açıkça yargılama
der Automorphismus {sub} {m} başkalarının davranışlarını kendi ölçütlerine göre yargılama
Beschleunigtes Verfahren {sub} {n} hızlandırılmış yargılama
das Gottesurteil {sub} {n} işkence ederek yargılama
die Hauptverhandlung {sub} {f} esas yargılama
lautstarke Verurteilung {sub} {f} yüksek sesle yargılama
mündliche,s Verhandlung,Verfahren {sub} {n} sözlü yargılama
die Niedergerichtsbarkeit {sub} {f} küçük cürümleri yargılama
das Schnellverfahren {sub} {n} [Rechtswissenschaft] seri yargılama
die Selbstkritik {sub} {f} kendini yargılama
Verfahren im ersten Rechtzug {sub} {n} ilk derece mahkemesindeki yargılama
das Versäumnisverfahren {sub} {n} gıyapta yargılama
vorschnelle Verurteilung {sub} {f} çok çabuk yargılama
0.004s