Keine direkten Treffer gefunden für: sayısı

Deutsch Türkisch

47 indirekte Treffer gefunden für: sayısı

Deutsch Türkisch
abendelang sayısız akşamlar boyunca
an der Zahl abnehmen sayısı azalmak
an Zahl abnehmen {v} sayısı azalmak
beliebig viele Ordner {sub} {pl} sayısız dosya
die Buchungsmaschine {sub} {f} sayışım işlergesi
die Buchungsmaschine {sub} {f} sayışım makinesi
die Dunkelziffer {sub} {f} sayısı bilinmeyen
die Dunkelziffer {sub} {f} sayısız
Ferienziel zahlloser Urlauber {sub} {n} sayısız insanların tatil hedefi
soundsoviel Mal {adv} sayısız kereler
unzählbar {adj} sayısız
die Unzählbarkeit {sub} {f} sayısız olma
unzählig {adj} sayısız
unzählige Male {sub} {pl} sayısızdefalar
die Unzähligkeit {sub} {f} sayısız
unübersehbar [riesig: bezogen auf Größe, Menge] sayısız
zahllos {adj} sayısız
zahllose Aspekte {sub} {pl} sayısız görünümler
zahllose Kinder sayısız çocuk
zurechnen {v} sayışılmak
die Zurechnung {sub} {f} sayışılma
Abbesche Zahl {sub} {f} abbe sayısı
die Abbé {sub} {f} [Abbéische Zahl] Abbe sayısı
der Abflusskoeffizient {sub} {m} akış kat sayısı
der Abflusskoeffizient {sub} {m} akış katsayısı
der Abklingkoeffizient {sub} {m} azalama katsayısı
der Ableitungskoeffizient {sub} {m} iletme katsayısı
der Ablenkkoeffizient {sub} {m} sapma katsayısı
der Ablöschungskoeffizient {sub} {m} söndürme katsayısı
der Ablöschungskoeffizient {sub} {m} sönme katsayısı
die Abnahmezahl {sub} {f} alım sayısı
abnehmende Bevölkerungszahl {sub} {f} azalan nüfus sayısı
die Abonnentenzahl {sub} {f} abone sayısı
die Abruffortschrittszahl {sub} {f} çağırıya cevapta ilerleme sayısı
die Absatzanzahl {sub} {f} satış sayısı
die Absatzzahl {sub} {f} satış sayısı
der Abscheidungskoeffizient {sub} {m} ayırma katsayısı
die Abschmelzkonstante {sub} {f} ergime katsayısı
die Abschusszahl {sub} {f} atış sayısı
absolute Zellzahl {sub} {f} mutlak hücre sayısı
der Absorbtionskoeffizient {sub} {m} emme katsayısı
der Absorptionskoeffizient {sub} {m} emme katsayısı
die Absorptionszahl {sub} {f} emme katsayısı
die Abstimmfortschrittszahl {sub} {f} satın alma ve teslim mutabakatı planlama sayısı
Abtastrate pro Sekunde {sub} {f} saniyede tarama sayısı
Abwesenheit in Tagen {sub} {f} mevcut olunamayan gün sayısı
die Acetylzahl {sub} {f} asetil sayısı
0.002s