3 direkte Treffer gefunden für: exen


34 indirekte Treffer gefunden für: exen

Deutsch Türkisch
die Axialbewegung {sub} {f} exenel hareket
die Axialdichtung {sub} {f} exenel salmastra
der Axialdichtungsring {sub} {m} exenel salmastra
das Axialgebläse {sub} {n} exenel hamlaç
das Axialgebläse {sub} {n} exenel körük
das Axialgebläse {sub} {n} exenel üfleç
die Axialkraft {sub} {f} exenel kuvvet
das Axialpendelrollenlager {sub} {n} exenel pandüllü dönen yatak
das Axialrollenlager {sub} {n} exenel dönen yatak
der Axialschlag {sub} {m} [eines Wälzlagers] exenel yalpa yapma
die Axialverschiebung {sub} {f} exenel yer değiştirme
die Axialverschiebung {sub} {f} exenel yerinden oynatma
die Axialwellendichtung {sub} {f} exenel dalgalı salmastra
das Axialzylinderrollenlager {sub} {n} exenel zilindirli dönen yatak
behexen {v} [behexte, hat behext] büyü yapmak
behexen {v} [behexte, hat behext] büyülemek
behexen {v} [behexte, hat behext] etki altına almak
der Bodenbrüter {sub} {m} toprakta ürexen
verhexen {v} büyü yapmak
die Fexen {sub} {pl} coşkulu, çılgın kişiler
das Flexen {sub} {n} fleksle kesme
das Hexen {sub} {n} sihirleme
die Hexen {sub} {pl} sihirbazlar
hexen {v} sihirbazlık yapmak
hexen {v} sihirlemek
jemanden behexen {v} birine büyü yapmak
jemanden verhexen {v} birini büyülemek
multiplexen {v} çoklulaştırmak
telexen {v} teleks çekmek
versexen {v} seksileştirmek
verhexen {v} [verhexte, hat verhext] afsunlamak
verhexen {v} [verhexte, hat verhext] büyülemek
weghexen {v} [Zauberei] sihirbazlıkla yok etmek
das Zeitmultiplexen {sub} {n} zaman çoklama
0.001s