Keine direkten Treffer gefunden für: bölümleri

Deutsch Türkisch

29 indirekte Treffer gefunden für: bölümleri

Deutsch Türkisch
Fanden Sie die Auschnitte einfach zu lesen? bölümleri okuması sizce kolaymıydı?
das Zerteilen {sub} {n} bölümlerine ayırma
zerteilen {v} [zerteilte, hat zerteilt] bölümlerine ayırmak
die Abdominalsegmente {sub} {pl} karın bölümleri
die Amtsbereiche {sub} {pl} resmi makam bölümleri
die Anzeigeschritte {sub} {pl} gösterge bölümleri
die Arbeitsteilungen {sub} {pl} bölümleri
die Bergbauabteilungen {sub} {pl} maden ocağı bölümleri
die Betriebsabteilungen {sub} {pl} işletme bölümleri
die Fachrichtungen {sub} {pl} uzmanlık bölümleri
die Forschungsgebiete {sub} {pl} araştırma bölümleri
die Kardiologie {sub} {f} [Med.] fizyolojinin,anatominin kalp ile ilgili bölümleri
die Kodas {sub} {pl} bir cümlenin son bölümleri
die Kontrollabschnitte {sub} {pl} kontrol bölümleri
die Kreditabteilungen {sub} {pl} kredi bölümleri
die Körperteile {sub} {pl} vücut bölümleri
die Labmägen {sub} {pl} geviş getiren hayvanlarda midenin hazım yapılan bölümleri
der Oberbau {sub} {m} [Bau] binanın temel üstündeki bölümleri
der Oberbau {sub} {m} [Bau] toprak üstündeki bölümleri
die Produktionsbereiche {sub} {pl} üretim bölümleri
die Sammelschienenabschnitte {sub} {pl} tevzi çubukları bölümleri
die Schlafzentren {sub} {pl} beyinde uyku düzenleme bölümleri
die Stallboxen {sub} {pl} at besleme bölümleri
die Stirnwandhälften {sub} {pl} alın duvarı yarı bölümleri
die Tafelprofile {sub} {pl} panel bölümleri
die Tastaturfelder {sub} {pl} klavye bölümleri
die Unfallstationen {sub} {pl} hastahanenin kazazade bölümleri
die Unternehmensbereiche {sub} {pl} firma bölümleri
die Verfahrensabschnitte {sub} {pl} [juristisch] dava bölümleri
0.002s